Na czym polega kabotaż?

Transport kabotażowy to rozwiązanie, z którego coraz liczniej korzystają różnego rodzaju firmy przewozowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób jest uregulowany w przepisach Unii Europejskiej oraz jakie dokumenty niezbędne są do jego dokonania? Podpowiadamy!

Co to jest kabotaż?

Kabotaż to termin z pewnością znany każdemu, kto kiedykolwiek związany był z transportem międzynarodowym. Kabotaż to pojęcie odnoszące się do dwóch rodzajów transportu – drogą morską (żegluga kabotażowa) oraz drogą lądowo-powietrzną (transport kabotażowy).

Transport kabotażowy polega na świadczeniu usług przewozowych na terenie innego państwa, niż podmiot transportujący (ciężarówka, samolot, pociąg) jest zarejestrowany lub niż osoba transportująca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą. Przykładowo transport kabotażowy zaistnieje wówczas, gdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski, wykorzystywany będzie do świadczenia usług transportowych w innym kraju np. w Niemczech. Kabotaż dotyczy transportu wewnątrz danego państwa. Będzie on np. występować w momencie, gdy polska firma transportowa przewozi towar z Berlina do Dortmundu.

Kabotaż – przepisy w Unii Europejskiej

Przewóz kabotażowy w granicach Unii Europejskiej może zostać wykonywany przez przewoźników posiadających działalność gospodarczą zarejestrowaną w jednym z krajów członkowskich. Przepisy dotyczące kabotażu dokonywanego w krajach Unii Europejskiej są ściśle określone. Przepisy te reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009.  Zgodnie z prawem, transport kabotażowy może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy towar przewożony w ramach transportu międzynarodowego zostanie już częściowo lub całkowicie wyładowany.

Oznacza to, że nie ma możliwości dokonania ewentualnego doładunku towaru poza krajem przewoźnika, przed pierwszym rozładunkiem towaru. Kabotaż może rozpocząć się więc dopiero po częściowym lub całkowitym rozładunku towaru w kraju docelowym. Warto jednak zaznaczyć, że kabotaż może odbywać się wyłącznie przy pomocy tego samego pojazdu, którym przewieziono transport do kraju rozładunku.

Przepisy dotyczące kabotażu w Unii Europejskiej są bardzo szczegółowe. W ramach owych przepisów wyróżnia się dwa rodzaje kabotażu:

  • Kabotaż przeprowadzony w kraju rozładunku – jeśli przewoźnik dokonuje kabotażu wyłącznie w granicach kraju, w którym dokonał rozładunku, wówczas przepisy prawa zezwalają na dokonanie maksymalnie 3 przewozów/dostaw towarów. Musi się to jednak odbyć w ciągu 7 dni od daty pierwszego rozładunku.
  • Kabotaż dokonywany w innym kraju niż kraj rozładunku – przepisy prawa przewidują możliwość dokonania kabotażu także w innym kraju, niż został dokonany rozładunek. Pojazd musi wówczas przekroczyć granicę innego państwa członkowskiego bez towaru. Dostawa towaru w owym kraju powinna się odbyć nie później niż do 3 dni od przekroczenia jego granicy, natomiast cały manewr kabotażu powinien zakończyć się do 7 dni od pierwszego rozładunku towaru.

Szczegółowe zasady kabotażu mogą zostać także doprecyzowywane w konkretnych krajach członkowskich za pomocą obowiązujących w nich przepisów. Podczas planowania kabotażu należy więc szczegółowo zapoznać się z przepisami wybranego kraju. Mogą one regulować takie kwestie jak ciężar i wymiar samochodów transportowych, czas pracy i odpoczynku kierowcy czy zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Kabotaż w Unii Europejskiej – wymagane dokumenty

Każdy przewoźnik dokonujący kabotażu na terenie Unii Europejskiej powinien posiadać licencję transportową umożliwiającą dokonywanie transportu międzynarodowego. Dodatkowo przepisy prawne nakładają na firmę transportową obowiązek posiadania międzynarodowego listu CRM, listu przewozowego – zawierającego dane i podpis nadawcy, oraz faktury za przewozy kabotażowe. Wszystkie te dokumenty, w przypadku kontroli, należy okazać uprawnionym do tego podmiotom, takim jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego – podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli samochodów ciężarowych na terenie Polski, Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) – podmiot kontrolujący pojazdy ciężarowe na terenie Niemiec, Służba Celna i inne podmioty.

Artykuł powstał we współpracy z https://prilo.com – giełdą do transportu aut

Total
0
Shares
Zobacz również: