Najnowsze artykuły dot. tematu

Karpacz

Historia linii kolejowej Mysłakowice – Karpacz

Nieczynna i nieprzejezdna już dziś linia kolejowa nr 340 z Mysłakowic do Karpacza powstała w zaborze pruskim i była pierwszą normalnotorową trzeciorzędną kolejką, wybudowaną na terenie Dolnego Śląska. Jej powstanie można zawdzięczać silnej…