Pakiet mobilności kolejnym obowiązkiem dla przewoźników

Pakiet mobilności to przepisy prawne wprowadzone we wszystkich państwach Unii Europejskiej, które znacząco zmieniły zasady funkcjonowania branży TSL. Według autorów tych regulacji, miały one wspomóc firmy transportowe, jednak w rzeczywistości wiele podmiotów podkreśla, że są to dodatkowe obciążenia dla przewoźników. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat pakietu mobilności.

Pakiet mobilności – najważniejsze informacje 

Pod pojęciem pakiet mobilności kryje się szereg przepisów, które w zamyśle twórców miały usprawnić oraz unormować zasady dotyczące transportu drogowego w krajach należących do Unii Europejskiej. Zmiany te wprowadzono w trzech podstawowych aspektach – przede wszystkim w zakresie czasu jazdy, odpoczynku kierowców i tachografów, delegowania kierowców oraz dostępu do rynku dla poszczególnych podmiotów. 

Przegłosowanie zmian na szczeblu unijnym spowodowało, że prawo transportowe uległo sporym przeobrażeniom. Kolejno zmieniały się przepisy techniczne dotyczące stosowania tachografów, ustawy i rozporządzenia dot. pracy kierowców oraz implementujące dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. Polski ustawodawca zmienił ustawę o czasie pracy kierowców odnośnie zasad wynagrodzenia oraz planowania aktów prawnych dotyczących systemów wymiany informacji między różnymi inspekcjami. 

Pakiet mobilności – co już się zmieniło?

Pierwsze przepisy prawne w ramach pakietu mobilności weszły w życie w krajach członkowskich Unii Europejskiej w sierpniu 2020 roku. Dotyczyły one czasu pracy kierowców oraz wymaganych odpoczynków tygodniowych regularnych i skróconych.

Zgodnie z pakietem mobilności, kierowcy mają zakaz odbywania regularnych tygodniowych odpoczynków w pojazdach. Ponadto są zobowiązani, aby powrócić do centrum operacyjnego bądź miejsca swojego zamieszkania co 4 tygodnie na minimum 45 godzin. Z kolei, gdy podczas trasy kierowca korzystał z dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, do powrotu musi dojść przed następnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym. 

Zmiany od 2022 roku

W 2022 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany przewidziane w pakiecie mobilności. Począwszy od 2 lutego 2022 roku na terenie Unii Europejskiej kierowcy będą otrzymywali pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonywana jest usługa. Z tych regulacji zostaną wyłączone przejazdy tranzytowe, w tym również transport bilateralny realizowany z i do Polski. Dotyczyć to będzie przejazdów kabotażowych – jeśli kierowca polskiej firmy przewozi towar na terenie innego kraju Wspólnoty bądź cross trade (z jednego państwa do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika).

Podsumowując, zasadom delegowania nie będą podlegały:

  • przewozy,
  • tranzyt.

Zasady delegowania będą dotyczyć tych firm, które będą realizowały:

  • przewozy kabotażowe,
  • przewozy cross-trade/przerzuty. 

Jak zmieni się branża transportowa?

Dokładne określenie, jak zmieni się branża TSL w wyniku zaimplementowania wszystkich regulacji prawnych przewidzianych w pakiecie mobilności, nie jest możliwe. Jedno jest pewne: koszty realizowanych przewozów będą wyższe, dlatego wiele polskich firm transportowych utraci istotne przewagi konkurencyjne.

Więcej wartościowych informacji o obostrzeniach dla kierowców zawodowych przeczytasz na ocrk.plwww.ocrk.pl to usługi, które są częścią oferty Grupy Inelo dla firm transportowych.

Total
0
Shares
Zobacz również: