Rusza przetarg na budowę trzech stacji metra na Targówku

Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na budowę trzech stacji II linii metra w dzielnicy Targówek. Potencjalni wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 30 marca, zaś na wybudowanie wszystkich stacji 38 miesięcy od podpisania umowy.

Stacje, których dotyczy przetarg będą już ostatnimi na II linii po prawej stronie Wisły. Stację pod ulicą Figara, w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną nazwano roboczo „Zacisze”. Kolejną, przy ul. Kondratowicza, w rejonie Urzędu Dzielnicy Targówek nazwano wstępnie „Kondratowicza”, zaś końcową stację, która będzie usytuowana przy skrzyżowaniu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza będzie nazywać się „Bródno”.

Oprócz stacji pasażerskich, na końcu linii wykonawca ma za zadanie wybudować halę torów odstawczych, tunele, oddzielne dla każdego kierunku, a także trzy wentylatornie dla każdej ze stacji. Łączna długość trasy II linii metra na Targówku wyniesie około 4 kilometry.

Przy wyborze wykonawcy Metro Warszawskie będzie się kierować kryteriami: ceny (60% wagi), przedłużeniem okresu rękojmi za wady robót budowlanych (32%), a także skróceniem terminu wykonania zamówienia (8% wagi). Budowa tego odcinka linii metra będzie miała też wpływała na ulicę Kondratowicza, która przebiega nad jej planowanym odcinkiem. Ulica ulegnie bowiem przebudowie, dzięki której stanie się miejską aleją o przekroju 2×2, jednak zwężonym względem stanu istniejącego dzięki przybliżeniu do siebie jezdni. Ponadto pojawią się drogi dla rowerów po obu stronach ulicy, szersze chodniki oraz dodatkowa zieleń miejska.

Obecnie trwają pracę nad rozbudową centralnego odcinka II linii metra o sześć stacji – to tzw. etap 3+3. Według pierwotnych planów miasta, mają być gotowe do końca 2019 r.

Total
0
Shares
Zobacz również: