Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

Co z dalszą eksploatacją warszawskich tramicusów?

Około dwa tygodnie temu wszystkie tracmicusy eksploatowane przez Tramwaje Warszawskie zostały unieruchomione po wykrytej usterce jednego z systemów hamowania. Na razie nie wiadomo kiedy te pierwsze w pełni niskopodłogowe warszawskie tramwaje wrócą do ruchu.

Całą serię wyprodukowanych w 2007 roku wagonów 120N, liczącą 15 sztuk wycofano z ruchu 16 marca. Powodem decyzji o wycofaniu serii było wykrycie usterki związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu hamowania elektrodynamicznego. Wykazywał on nieprawidłowe działanie w szczególnych warunkach. Usterka działania systemu hamowania wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów, zatem ich wycofanie z ruchu było konieczne. W Zakładzie Eksploatacji Tramwajów R-3 Mokotów odstawione jest 11 tramwajów, a pozostałe cztery są w trakcie przeglądu.

Tramwaje Warszawskie czekają na przyjazd przedstawicieli producenta pojazdów, czyli bydgoskiej Pesy, którzy ustalą przyczynę usterki oraz podejmą działania mające na celu usunięcie usterki. Dopiero po ustaleniu przyczyn awarii i wypracowaniu planu jej naprawy będzie możliwe oszacowanie czasu potrzebnego do przywrócenia pełnej sprawności tramwajów.

Mimo, że przewoźnik ma teraz o 15 sztuk sprawnych tramwajów mniej, nie występują żadne utrudnienia w realizacji rozkładów jazdy. Odstawione pojazdy zastąpiono odpowiednią liczbą pojazdów rezerwowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More