Czy linię tramwajową do Lutomierska czeka remont?

Linia tramwajowa do Lutomierska jest jedną z kilku, obok m.in. zawieszonej niedawno linii do Ozorkowa, podmiejskich linii tramwajowych wokół Łodzi. Są one mocno niedoinwestowane i wyeksploatowane, co negatywnie wpływa na jakość i szybkość przewozów. O ile w przypadku tramwaju do Ozorkowa spełnił najgorszy scenariusz zawieszenia linii, o tyle w przypadku trasy do Lutomierska władze gminy zapowiadają doraźne prace remontowe celem utrzymania przejezdności. Ponadto w planach jest pozyskanie dotacji unijnej na kompleksową modernizację.

Dotychczas wszystkie podmiejskie linie tramwajowe w Łodzi funkcjonowały z dużą niepewnością odnośnie ich przyszłości z powodu znacznej degradacji infrastruktury i braku środków finansowych na remont. Dla budżetów gmin, przez które przebiegają te linie koszt kompleksowej modernizacji pozwalającej na uzyskanie parametrów umożliwiających na realną konkurencję z innymi środkami transportu jest zbyt duży do udźwignięcia.

Dla linii do Lutomierska pojawiła się jednak szansa. Bliska jest już finalizacja zapewnienia dofinansowania dla modernizacji odcinka z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Dzięki przyjętej przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny aktualizacji Strategii ŁOM 2020+ i uwzględnieniu w niej projektu nazwanego „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk” możliwe będzie pozyskanie funduszy na realizację remontu końcowego odcinka linii. Wspomniane stowarzyszenie pełni rolę instytucji pośredniczącej w przyznawaniu funduszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt modernizacji linii na terenie gminy Lutomiersk obecnie znajduje się na liście projektów rezerwowych, co oznacza, że jeśli pojawią się dodatkowe środki pieniężne to ma on szansę na uzyskanie dofinansowania, a co za tym idzie realizację.

Orientacyjny modernizacji koszt wyliczony przez gminę to około 10,5 mln zł. Ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest zdobycie ok 7,3 mln zł. Uzyskanie dofinansowania byłoby przełomem w historii podupadających łódzkich tramwajów podmiejskich. Mimo oczekiwania na decyzję dotyczącą dofinansowania kompleksowej modernizacji gmina nie spoczywa na laurach. Niezależnie od powodzenia projektu w najbliższe wakacje planowane są prace utrzymaniowe, pozwalające na zachowanie przejezdności linii. W ich zakres będzie wchodzić wymiana około słupów trakcyjnych w Kazimierzu oraz Mirosławicach za około 120 tys. zł. Są to prace konieczne, gdyż ich zaniechanie skutkowałoby zawieszeniem ruchu na tym odcinku.

Total
0
Shares
Zobacz również: