Nie będzie strajku w POLREGIO! Jest warunkowe porozumienie

Zdjęcie ilustracyjne /Fot. Emil Włuka

W piątek (13 maja) wieczorem zostało podpisane porozumienie między związkami zawodowymi a zarządem Polregio. Zaplanowany na poniedziałek strajk się nie odbędzie. Porozumienie o podwyżkach uwarunkowane jest dofinansowaniem przewozów przez samorządy.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem wszyscy pracownicy wynagradzani wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w spółce otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 400 zł od 1 stycznia 2022 r. Kolejne 300 zł podwyżki pracownicy otrzymają od 1 stycznia 2023 r.

Porozumienie przewiduje, że w sytuacji, gdy Urzędy Marszałkowskie nie zawrą ze spółką aneksów do obowiązujących umów do 10 czerwca, związkowcy będą organizować strajk w tych województwach, w których nie będą wdrożone podwyżki.

– Od początku negocjacji ze Stroną Społeczną byłem przekonany, że pracownicy Polregio zasługują na wyższe pensje, więc jestem pełen szacunku wobec związków zawodowych, które z ogromną determinacją walczą o prawa pracownicze. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom trwającego wiele miesięcy procesu negocjacji, przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich, a zwłaszcza prezesowi Pawłowi Borysowi i ministrowi Andrzejowi Bittelowi za pomoc w osiągnięciu porozumienia – mówi prezes zarządu Polregio Artur Martyniuk.

Zgodzili się prawie wszyscy

Do piątku na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę Marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko – mazurskim. Dwa województwa wyraziły częściową zgodę na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń pracowników Polregio, resztę musi znaleźć sama spółka.

Styczniowa podwyżka wynagrodzeń w wysokości 300 zł będzie przedmiotem rozmów Polregio z Urzędami Marszałkowskimi podczas negocjacji umów na 2023 rok.

Total
53
Shares
Zobacz również: