Elfy II nadal nie zastąpiły EN57 na linii do Bohumina

Dworzec w Bohuminie /Fot. Lehotsky/Wikimedia

Koleje Śląskie zapowiadały, że od 11 marca na obsługiwanej linii do Bohumina nowe, dwuczłonowe Elfy II zastąpią wysłużone jednostki serii EN57. Tak się jednak nie stało. Przewoźnik ma problem z uzyskaniem dopuszczenia do ruchu na terenie Czech.

Oprócz braku wspomnianego dopuszczenia przewoźnika w dalszym ciągu ma zbyt mało nowych jednostek, które dostarczane są z opóźnieniem. Ponadto Koleje Śląskie nie wystąpiły do Drážníego Úřadu – odpowiednika UTK – o wydanie zezwolenia na wjazd na czeską sieć kolejową, gdyż nie mają przeprowadzonych stosownych badań, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

Koleje Śląskie cały czas prowadzą jednak działania mające na celu poprawę warunków podróżowania do Bohumina. Przewoźnik wystąpił do prezesa UTK z prośbą o poparcie swoich działań, w wyniku którego odbyły się spotkania z wyżej wymienioną instytucją, a także jej czeskim odpowiednikiem DU. Owocem spotkań było uzgodnienie uproszczonej ścieżki postępowania, polegającej na „rozszerzeniu dopuszczenia pojazdów dopuszczonych w Polsce na kolejny kraj członkowski UE”.

Uzyskanie pozwolenia na wjazd polskim taborem do Czech nie jest jednak zadaniem niemożliwym. Koleje Dolnośląskie od grudnia 2017 roku wjeżdżają swoimi pojazdami z rodziny Impuls do czeskiego Lichkova.

Total
0
Shares
Zobacz również: