Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

Elfy II nadal nie zastąpiły EN57 na linii do Bohumina

Koleje Śląskie zapowiadały, że od 11 marca na obsługiwanej linii do Bohumina nowe, dwuczłonowe Elfy II zastąpią wysłużone jednostki serii EN57. Tak się jednak nie stało. Przewoźnik ma problem z uzyskaniem dopuszczenia do ruchu na terenie Czech.

Oprócz braku wspomnianego dopuszczenia przewoźnika w dalszym ciągu ma zbyt mało nowych jednostek, które dostarczane są z opóźnieniem. Ponadto Koleje Śląskie nie wystąpiły do Drážníego Úřadu – odpowiednika UTK – o wydanie zezwolenia na wjazd na czeską sieć kolejową, gdyż nie mają przeprowadzonych stosownych badań, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

Koleje Śląskie cały czas prowadzą jednak działania mające na celu poprawę warunków podróżowania do Bohumina. Przewoźnik wystąpił do prezesa UTK z prośbą o poparcie swoich działań, w wyniku którego odbyły się spotkania z wyżej wymienioną instytucją, a także jej czeskim odpowiednikiem DU. Owocem spotkań było uzgodnienie uproszczonej ścieżki postępowania, polegającej na „rozszerzeniu dopuszczenia pojazdów dopuszczonych w Polsce na kolejny kraj członkowski UE”.

Uzyskanie pozwolenia na wjazd polskim taborem do Czech nie jest jednak zadaniem niemożliwym. Koleje Dolnośląskie od grudnia 2017 roku wjeżdżają swoimi pojazdami z rodziny Impuls do czeskiego Lichkova.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More