Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

KIO uwzględniła odwołania w tramwajowym przetargu

Przetarg na 213 tramwajów dla Warszawy wygrała czeska Skoda. Jej oferta przekraczała jednak budżet, w związku z czym przetarg został odwołany. Po interwencji pozostałych uczestników przetargu w KIO, ta wydała wyrok o wykluczeniu Skody i konieczności ponownej oceny ofert.

Od unieważnienia przetargu odwołał się Hyundai, a także konsorcjum Solaris i Stadler. Domagali się oni przywrócenia swoich ofert i wykluczenia oferty Skody. Konsorcjum Solaria i Stadlera dodatkowo domagało się wykluczenia oferty firmy Hyundai. Rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego przeciągnęło się i trwało kilka miesięcy. Do ogłoszenia wyroku doszło dopiero 27 lutego.

Zgodnie z postanowieniem KIO zamawiający musi unieważnić czynności unieważnienia przetargu, wykluczyć ofertę Skody, a także jest zobowiązany do ponownej oceny ofert. W odwołaniu KIO uwzględniła zarzut konsorcjum Stadlera i Solarisa, a także Hyundaia z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Walka o zamówienie zatem będzie trwać dalej. O dalszych losach postępowania poinformujemy na łamach serwisu zbiorowy.info.

Przypominamy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa do 123 sztuk nowych, wieloczłonowych tramwajów niskopodłogowych (123 w zamówieniu podstawowym oraz 90 w opcji). Zadanie podstawowe przewiduje dostawę 85 tramwajów dwukierunkowych oraz 18 pojazdów jednokierunkowych o długości do 33 m, a także 20 pojazdów o długości 24m. Prawo opcji pozwala rozszerzyć zamówienie o kolejne 45 tramwajów jednokierunkowych i 45 dwukierunkowych, przy czym wszystkie mają mieć 33 metry długości.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More