Jakim zainteresowaniem cieszą się konsultacje społeczne dot. rozkładów jazdy?

Zdjęcie ilustracyjne /Fot. PKP Intercity

Po raz kolejny przewoźnicy i organizatorzy przewozów w postaci Urzędów Marszałkowskich przeprowadzili konsultacje społeczne dotyczące nowej edycji kolejowego rozkładu jazdy 2018/2019. Sprawdziliśmy zainteresowanie podróżnych możliwością zgłoszenia swoich uwag odnośnie rozkładów jazdy pociągów w różnych regionach Polski.

Podkarpacie
W województwie podkarpackim, charakteryzującym się skromną ofertą pociągów regionalnych, zainteresowanie podróżnych konsultacjami rozkładu jazy było niewielkie. – Konsultacje społeczne dotyczące rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019 prowadzone były przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniach od 5 do 23 lutego bieżącego roku. W trakcie konsultacji do Urzędu wpłynęło tylko 40 wniosków. Aktualnie trwa analiza zebranych informacji. Ogólnie rzecz ujmując wnioski te dotyczyły w większości uruchomienia nowych połączeń kolejowych. Mniejszą grupę stanowiły wnioski dotyczące zmiany godzin już funkcjonujących połączeń. Natomiast tylko pojedyncze głosy odnosiły się do tematyki skomunikowań z pociągami dalekobieżnymi, bądź były okazją do przekazania swoich spostrzeżeń nt. jakości usług świadczonych przez Operatora – Przewozy Regionalne Sp. z.o.o. – mówi w rozmowie z serwisem zbiorowy.info Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Mimo niewielkiego zainteresowania ze strony podróżnych Urząd Marszałkowski jest zadowolony z przeprowadzonych konsultacji. Zaznacza, że dzięki temu uzyskał praktyczne informacje o oczekiwaniach pasażerów odnoście połączeń kolejowych w województwie. UM wypowiedział się także na temat możliwości prowadzenia badań przez podmiot zewnętrzny.

– Pojawia się koncepcja przeprowadzenia takich badań na wybranych obszarach województwa podkarpackiego pod kątem faktycznego zainteresowania transportem publicznym, nie tylko kolejowym. Takie badanie da pełny obraz prawdziwych potrzeb transportowych zwłaszcza na obszarach o niskiej strukturze demograficznej i słabej sieci drogowo-kolejowej, oraz pozwoli odpowiedzieć na pytanie: “czy tam transport publiczny w kontekście ponoszonych wydatków przez Województwo i zainteresowanie nim pasażerów należałoby traktować jeszcze jako ogólnie użyteczność publiczną czy już świadczenie socjalne dla kilkunastu osób lokalnej społeczności, gdzie przecież organizatorem transportu publicznego w takim zakresie może również być Wójt gminy czy tez Starosta” – odpowiada Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

Dolny Śląsk
Konsultacje społeczne do oferty przewozowej na roczny rozkład jazdy pociągów 2018/2019 trwały w województwie dolnośląskim w okresie od 22 stycznia do 4 lutego 2018 r. Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o zainteresowanie konsultacjami ze strony pasażerów oraz wnoszone przez nich uwagi. Okazuje się, że w tym województwie podróżni chętniej wypowiadali się w sprawie rozkładu jazdy, a zakres poruszanych przez nich problemów był bardzo szeroki.

– W okresie tym swoje uwagi i sugestie złożyło ok. 120 osób. Największe zainteresowanie uczestników konsultacji dotyczyło przywrócenia połączeń kolejowych na liniach obecnie nieobsługiwanych, a na których prowadzone są w 2018 roku prace modernizacyjne. Mowa tutaj przede wszystkim o linii nr 289 na odcinku Legnica – Lubin oraz linii 281 na odcinku Grabowno Wielkie – Krotoszyn. Pozostałe sugestie dotyczyły takich zagadnień jak zwiększenie częstotliwości połączeń w godzinach szczytów przewozowych, rozszerzenie terminów kursowania pociągów uruchamianych do miejscowości turystycznych, poprawa skomunikowań na stacjach węzłowych czy też z jednej strony uruchamiania pociągów przyspieszonych jak i z drugiej zatrzymywania pociągów przyspieszonych na dodatkowych przystankach. Znaczącą tematyką uwag były również sugestie dotyczące utrzymania godzin kursowania danego połączenia jak i kilku – kilkunastominutowych przesunięć – informuje redakcję serwisu zbiorowy.info Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego docenia udział pasażerów w konsultacjach rozkładu jazdy i traktuje go jako cenną bazę wiedzy podczas planowania oferty przewozowej, gdyż pozwala dostosować ją w jak najbardziej dokładny sposób do rzeczywistych potrzeb podróżnych. Dzięki dużemu doświadczeniu w organizacji konsultacji oraz aktywnego udziału pasażerów urząd nie widzi potrzeby w zlecaniu badań alternatywnych innym instytucjom, szczególnie że efekty dotychczas prowadzonych działań są widoczne w dynamicznie rosnącej liczbie pasażerów kolei na Dolnym Śląsku.

Śląsk i Koleje Śląskie
Koleje Śląskie również przeprowadziły konsultacje społeczne dotyczące nowego rozkładu jazdy 2018/2019. W tym wypadku zorganizowano konsultacje zarówno w formie elektronicznej jak i w postaci bezpośredniego spotkania z pasażerami. W kilkugodzinnym spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób. Postulaty pasażerów dotyczyły różnych aspektów rozkładu jazy oraz różnych obszarów kursowania pociągów.

– Uczestnicy spotkania najczęściej zgłaszali uwagi do konkretnych połączeń, wnioskując np. o zwiększenie możliwości przesiadek na inne pociągi, zmianę godzin kursowania danego pociągu i dodanie kursów o konkretnej godzinie. Otrzymaliśmy też kilka nowych propozycji na nazwy pociągów do Wisły, Cieszyna i Żywca. Najwięcej uwagi poświęcono kierunkom południowym, między innymi do Wisły, Cieszyna i Bielska Białej, ale nie brakło również postulatów zwiększenia liczby połączeń na linii Częstochowa – Gliwice czy dodania wieczornego pociągu po godzinie 22:00 z Katowic do Tarnowskich Gór. Pojawiły się również postulaty o połączenie relacji, tak by powstały bezpośrednie kursy z Częstochowy do Bielska-Białej oraz z Zawiercia do Wisły. Nie brakowało też sugestii co do zasadności przywrócenia połączeń kolejowych pomiędzy Oświęcimie a Czechowicami-Dziedzicami oraz Gliwicami a Bytomiem – mówi Magdalena Iwańska, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Chociaż przewoźnik zleca również badania zewnętrzne to nie rezygnuje z przeprowadzanej przez nich formy konsultacji bezpośrednio z podróżnymi. Podobnie jak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Koleje Śląskie bardzo doceniają zaangażowanie pasażerów w konstruowanie rozkładu jazdy, gdyż ułatwia im to konstruowanie jak najkorzystniejszego dla podróżnych rozkładu jazdy. – Będziemy starać się wprowadzić jak najwięcej spośród zgłoszonych uwag, musimy jednak mieć na uwadze, że niektóre z postulatów na obecną chwilę mogą być niemożliwe do wdrożenia np. ze względu na brak odpowiednich inwestycji w infrastrukturę. Zdarza się również, że zgłaszane uwagi wykluczają się nawzajem, wówczas musimy wybierać rozwiązanie, które będzie korzystne dla większej liczby pasażerów – informuje rzecznik spółki.

Wskazówki na przyszłość
Powyższe przykłady pokazują, że podróżni chętnie angażują się w współtworzenie rozkładu jazdy, dzielą się spostrzeżeniami oraz zgłaszają własne pomysły. Dlaczego jednak liczba osób wypowiadających się nadal jest bardzo niewielka? Trzeba mieć na uwadze, że kluczową kwestią dla konsultacji społecznych jest czas ich trwania. Powinny one trwać tyle, żeby możliwość wypowiedzenia się miała jak najliczniejsza grupa podróżnych. Niestety często prowadzone są one przez bardzo krótki okres. Przykładowo PKP Intercity prowadziło swoje konsultacje dotyczące przyszłorocznego rozkładu jazdy od 19 do 26 lutego, czyli zaledwie przez… tydzień. Równie ważne jest rozpowszechnienie informacji o prowadzonych konsultacjach. Niestety, nadal większość pasażerów o takiej możliwości po prostu nie wie.

Total
0
Shares
Zobacz również: