Połączenia kolejowe Warszawa – Łódź: dalekobieżne czy regionalne?

PKP Intercity ma na linii Warszawa – Łódź specjalną ofertę dla pasażerów /Fot. PKP Intercity

Połączenia kolejowe aglomeracyjne czy regionalne, na których obserwuje się duże potoki pasażerów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu zwykle odbywają się w promieniu kilku, kilkunastu kilometrów od dużych ośrodków miejskich. Jest to sytuacja naturalna, gdyż zwykle mniejsze miasta nie dają dostępu do tak szerokiego rynku pracy, jakim charakteryzują się metropolie. Jedynym miastem w Polsce, które generuje znacznie większy ruch pracowników niż pozostałe jest Warszawa.

Specyfika szczytu przewozowego w Warszawie polega na przesunięciu czasowym względem pozostałych dużych ośrodków miejskich w Polsce. W stolicy szczyt poranny przypada na godziny 8-10, popołudniowy natomiast trwa od godziny 16 do 18 lub dłużej. Warszawa generuje zatem zarówno olbrzymi ruch aglomeracyjny jak i codzienny potok pasażerów w pociągach dalekobieżnych, także klasy „Premium”.

Oddzielną kwestią są jednak połączenia z Łodzi, które wymagają głębszej analizy. Liczba uruchamianych połączeń jest niespotykana w skali kraju, w dni powszednie kursuje tu ponad 20 par pociągów na dobę. Zarówno w szczycie porannym, jak i popołudniowym w ciągu 3 godzin przyjeżdża, bądź wyjeżdża z Warszawy 7 pociągów PKP IC. Do niedawna był to ewenement w skali kraju, gdzie pociągi kategorii TLK były uruchamiane na zasadach komercyjnych. Zostały jednak objęte dotacją, by umożliwić na nich kursowanie zakupionych z pomocą środków unijnych EZT Dart i Flirt (pomoc unijna była przyczyną uniemożliwiającą ich wykorzystanie w przewozach komercyjnych). Jest to także jedyne połączenie realizowane przez PKP IC, w którym większość podróżnych korzysta z biletów miesięcznych. Ponadto jedyne połączenie, gdzie występuje realna konkurencja wśród przewoźników kolejowych. Oprócz PKP IC swoje pociągi na tej trasie uruchamiają także przewoźnicy regionalni: Przewozy Regionalne, a także (weekendowo) Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Z czego wynika fakt tak dużego zainteresowania przewozami na analizowanej linii? Miasto Łódź nie posiada wystarczającego rynku pracy dla tak wielu mieszkańców, a bliskość Warszawy (ok. 140 km) i atrakcyjniejsze oferty pracy sprawiają, że wielu z nich decyduje się na codzienną podróż do pracy w stolicy. Jednak z pociągów tych korzystają także licznie mieszkańcy miast pośrednich: Koluszek, Skierniewic i Żyrardowa. W poprzednim artykule poruszony został problem braku przepustowości na liniach, na których prowadzi się wspólnie ruch regionalny i dalekobieżny. Do jakiej kategorii przypisać zatem pociągi z Łodzi do Warszawy? Odległość, kategoria handlowa, czy prędkość pociągów wskazują, że jest to segment połączeń dalekobieżnych, jednak liczba podróżnych oraz fakt codzienności ich podróży przemawiają za kategorią regionalną. Regionalny charakter przewozów podkreśla także fakt, że takie same połączenia uruchamiają przewoźnicy regionalni.

Problematyczna w tym przypadku okazuje się kwestia przepustowości linii kolejowej nr 1, która prowadzi z Warszawy w kierunku Koluszek. Łączą się tutaj wszystkie kategorie pociągów: regionalne kursujące do Żyrardowa i Skierniewic, regionalne dalekobieżne do Łodzi, dalekobieżne do Wrocławia (przez Łódź) i Katowic (przez Częstochowę) oraz dalekobieżne kierujące się na Centralną Magistralę Kolejową, zatem w kierunku Krakowa i Katowic. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki ruch dalekobieżny prowadzony jest linią nr 1, natomiast ruch podmiejski linią nr 447, co daje sumę czterech torów szlakowych. Co jakiś czas dochodzi w tym miejscu do bardzo dużych opóźnień pociągów, szczególnie w szczytach przewozowych, kiedy linia nie ma możliwości przyjęcia tak dużej liczby pociągów. W takiej sytuacji kwestia priorytetu pociągu, poruszona w poprzednim artykule, zaczyna być nadto problematyczna. Zarówno pociągi regionalne, jak i PKP Intercity pełne są podróżnych zmierzających do pracy. Dla każdego więc z tych pociągów priorytet powinien być taki sam. Mieszkaniec Łodzi czy Koluszek ma taką samą potrzebę planowego dotarcia do celu, jak mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego czy Pruszkowa.

Opisana linia jest jedynym przypadkiem w Polsce, gdzie pociągi dalekobieżne obsługują ruch podobny do regionalnego. Liczba przewożonych codziennie pasażerów plasuje ją na pierwszym miejscu w Polsce. Wprowadzenie korzystnej i czytelnej dla pasażera oferty z pewnością przyczyniło się do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału przewozowego pomiędzy Łodzią a Warszawą.

Total
0
Shares
Zobacz również: