Nowelizacja ustawy ułatwi działalność wąskotorówek i muzeów

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o restrukturyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstwa “Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Ułatwia ona pozyskanie przez stowarzyszenia zabytkowego taboru kolejowego oraz materiałów staroużytecznych.

Dzięki nowelizacji ustawy ułatwione zostało wsparcie funkcjonowania kolei wąskotorowych oraz kolei turystycznych i historycznych poprzez możliwość nieodpłatnego przekazywania przez PKP i jej spółki-córki zbędnego mienia ruchomego w postaci m.in. pojazdów kolejowych, a także materiałów staroużytecznych, pozostałych po remontach linii kolejowych.

Nowo przyjęta regulacja uprawnia PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz utworzone przez PKP spółki przewozowe do nieodpłatnego przekazywania pojazdów historycznych stanowiących ich mienie, na rzecz organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego lub posiadającej świadectwo bezpieczeństwa lub certyfikat bezpieczeństwa, oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi będącymi wytworami techniki kolejowej. W przepisie określono ponadto elementy niezbędne umowy darowizny, której przedmiotem będzie historyczny pojazd kolejowy. Ponadto uprawniono PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. do nieodpłatnego przekazywania materiałów lub urządzeń uzyskanych w wyniku remontu, odnowienia, modernizacji lub likwidacji infrastruktury kolejowej, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego albo organizacji pozarządowej, zarządzającej koleją wąskotorową, koleją wpisaną do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów albo koleją stanowiącą infrastrukturę prywatną – czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Co ważne, nowelizacja wprowadza także definicję pojazdu historycznego oraz muzealnego. Od teraz, według ustawy, pojazd historyczny to pojazd kolejowy wpisany do inwentarza muzealiów lub do inwentarza muzeum lub rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub będący lokomotywą parową eksploatowaną przed dniem 14 listopada 1997 r. lub spełniający co najmniej jeden z następujących warunków:
– zawiera rozwiązania konstrukcyjne o charakterze unikatowym dokumentujące etapy rozwoju techniki kolejowej,
– jest związany z wydarzeniami historycznymi lub był użytkowany przez znane postacie historyczne.

Nowelizacja ustawy znacząco odciąży finansowo stowarzyszenia, które mają skromne budżety, a ich funkcjonowanie możliwe jest dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia, które miało miejsce 3 maja.

Total
0
Shares
Zobacz również: