Gdzie powinny być lokalizowane przystanki autobusowe, tramwajowe i kolejowe?

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przystanki lokalizowane są właśnie w tych miejscach? Czasami to czysty przypadek, ale istnieją też zasady, których powinny trzymać się osoby wyznaczające nowe przystanki.

Dworzec lub przystanek jako punkt rozpoczęcia podróży transportem zbiorowym powinien znajdować się w atrakcyjnej dla pasażera odległości od faktycznego miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży (np. domu).

Eksperci często przyjmują odległość maksymalną, która jest akceptowana przez pasażera, gdy musi dotrzeć do przystanku. Odległość ta nie jest stała i zależy od autora opracowania. Wytyczne projektowania przystanków dla Londynu określają tą odległość na 400 metrów. Badania australijskich uczonych również mówią o 400 metrach dla przystanków autobusowych, ale w przypadku stacji kolejowych jest to dystans dwa razy dłuższy. Jeszcze większą odległość maksymalnego dojścia pieszego zakładają Brytyjczycy Christopher Gent i Geoff Symonds, którzy za akceptowalny dla pieszego dystans uznali 640 metrów w przypadku przystanków autobusowych oraz 960 metrów dla przystanków transportu szynowego (tramwaj, metro, kolej).

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na konieczność ekonomicznego i racjonalnego rozmieszczania punktów zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego. Gdyby na regionalnej linii kolejowej rozmieszczać przystanki w każdej miejscowości, średnia prędkość komunikacyjna spadłaby na tyle, że podróż stałaby się mniej atrakcyjna dla pasażera.

Z kolei niemieccy badacze wyliczyli optymalną liczbę potencjalnych podróżnych, która powinna przypadać na przystanek transportu zbiorowego. Minimalna liczba mieszkańców, która stanowiłaby uzasadnienie lokalizacji przystanku autobusowego to ich zdaniem 1000 osób mieszkających w odległości nie większej niż 300 m, w przypadku tramwaju jest to 3000 osób mieszkających w odległości dojścia nie większej niż 400 m, a w przypadku lekkiej kolei lokalnej lub regionalnej minimum 4000 osób, których dystans do dworca lub przystanku nie przekracza pół kilometra.

W przypadku przystanków i dworców kolejowych bardzo często uwzględnia się również skomunikowanie z transportem miejskim i regionalnym. Dobre skomunikowanie z autobusami transportu miejskiego lub podmiejskiego może zwiększyć ilość pasażerów korzystających z połączeń kolejowych.

Total
1
Shares
1 komentarz
  1. A już miałem nadzieję znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego w Łodzi przystanek tramwajowy lokalizowany jest za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną (zgodnie z kierunkiem podróży), co uniemożliwia jazdę kolejnemu pojazdowi, który widząc zatrzymany tramwaj przed sobą nie wjeżdża na skrzyżowanie i zaskakuje go tym samym kolejna zmiana świateł

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Zobacz również: