Zajezdnia Nowy Port odzyskuje dawny blask

Zabytkowa zajednia odzyskuje blask /Fot. Emil Włuka

Zabytkowa, XIX-wieczna zajezdnia tramwajowa w gdańskiej dzielnicy Nowy Port zyskuje drugą młodość. Po wielu latach zaniedbania Gdańskie Autobusy i Tramwaje postanowiły nie tylko przywrócić pierwotny wygląd zabytkowego obiektu, ale także poprawić warunki serwisowania pojazdów. Mimo, że wiele prac wykonano, spółka planuje dalsze prace remontowe.

Po zamknięciu w 1999 roku zajezdni „Łąkowa” na Dolnym Mieście w Gdańsku w eksploatacji pozostały zaledwie dwie zajezdnie tramwajowe. Niejako „głównym”, większym i nowocześniejszym obiektem jest zajezdnia „Wrzeszcz” zlokalizowana w dzielnicy Strzyża obok linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Została zbudowana w 1929 roku, zaś od 2010 roku przechodzi stopniową modernizację zakładającą także przystosowanie do serwisowania tramwajów niskopodłogowych. Na jej wyposażeniu jest m.in. 11-torowa hala, nowoczesna myjnia, stanowiska do przeglądu urządzeń zlokalizowanych na dachu tramwajów niskopodłogowych, tokarnia, specjalne podnośniki do tramwajów niskopodłogowych, a także zakład remontowy. To właśnie tutaj, razem z tramwajami N8C i 114Na, stacjonują wszystkie nowoczesne tramwaje eksploatowane w Gdańsku.

Wnętrze hali /Fot. P. Połoczański/gait.pl

Drugą, a zarazem najstarszą eksploatowaną w Gdańsku zajezdnią tramwajową jest mniejszy obiekt zlokalizowany w Nowym Porcie, pochodzący z 1899 roku. Ulegała ona dwukrotnej przebudowie w roku 1928, a potem w latach 60. XX wieku. Znajduje się tutaj m.in. pięciotorowa hala napraw oraz jedyna czynna na dzień dzisiejszy lakiernia. Oprócz tramwajów N8C stacjonują tutaj wszystkie pozostające w eksploatacji tramwaje typu Konstal 105Na. Swoją bazę mają tutaj także tramwaje zabytkowe. Dotychczas zajezdnia „Nowy Port” jako placówka obsługi technicznej nie miała najlepszej opinii. Stan techniczny oraz wizualny składów tramwajowych stacjonujących w Nowym Porcie zawsze pozostawiał wiele do życzenia i na ogół wyróżniał się negatywnie na tle pojazdów z zajezdni „Wrzeszcz”. Dzięki prowadzonym remontom, mającym m.in. na celu poprawę warunków pracy mechaników ten stan rzeczy ma szansę się zmienić.

Równocześnie z pracami modernizacyjnymi w zajezdni „Wrzeszcz” spółka GAiT postanowiła rozpocząć remont zakładu w Nowym Porcie, obejmujący halę główną, hale kuźni oraz pomieszczenia warsztatowo – magazynowe. Ponieważ jest to obiekt zabytkowy, każda zmiana wiąże się ze ścisłą współpracą z konserwatorem zabytków, co z jednej strony komplikuje prace związane z unowocześnieniem obiektu, lecz z drugiej pozwala na odzyskanie dawnego blasku jednego z najciekawszych zabytków zlokalizowanych w tej dzielnicy. Celem poprawy warunków pracy poprawiono m.in. izolację cieplną budynków, a w hali napraw zamontowano kurtyny powietrzne, zapobiegjące dostawaniu się do środka zimnego powietrza podczas chłodniejszych dni. Dodatkowo, kanały naprawcze również zyskały własne ogrzewanie. Zlikwidowana została kosztochłonna i nieekologiczna kotłownia, której obsługa wymagała zatrudniania dodatkowych pracowników i wpływała negatywnie na jakość powietrza w Nowym Porcie. W zamian za to obiekt podłączono do miejskiej ciepłowniczej. W zajezdni pojawiła się nowa sprężarka śrubowa, dostarczająca maszynom i urządzeniom służącymi naprawom pojazdów. W przyszłości sprężarka będzie dostarczała także powietrze do automatycznego układu napełniania piasecznic tramwajowych. Dzięki wyposażeniu zajezdni w automat wyciągowy do wentylacji stanowiskowej możliwe będzie wykonywanie prac, przy których występuje nadmierne pylenia. Zakład zyskał też nowy transformator dostarczający energię elektryczną. Zadbano także o zmianę oświetlenia na lampy LED, charakteryzujące się niższym zużyciem prądu i większą wydajnością. Zajezdnia teraz jest także monitorowana, co pomoże uchronić ją na przykład przed aktami wandalizmu.

Modernizacja hali poprawi warunki pracy załogi GAiT /Fot.P. Połoczański/gait.pl

Do wykonanych prac konserwatorskich, przywracających obiektowi wizerunek z czasów świetności, można zaliczyć remont fasady głównej hali napraw, odnowę okien, montaż zegara na fasadzie czołowej hali, a także remont ceglanego płotu otaczającego teren zajezdni. Na wymianę czekają jeszcze skrzydła bram hali głównej. Zaplanowane są kolejne prace konserwatorskie. Odrestaurowane będzie ogrodzenia na tyłach zajezdni, a także ogrodzenie frontowe i bramy wjazdowe. Remontowi poddane będą też tory i krzyżownice. Wymianie ulegnie 5 zwrotnic wraz z remontem instalacji ich odwodnienia. Wyremontowana będzie także pozostająca dziś w opłakanym stanie elewacja budynku podstacji trakcyjnej. W planach jest także remont ostatniej fasady hali głównej, a także wymiana znajdującego się na terenie zajezdni bruku.

W związku z rozbudową gdańskiej sieci tramwajowej GAiT spodziewa się w najbliższych latach zwiększenia floty tramwajowej. Prowadzone w obu zajezdniach prace remontowe i modernizacyjne nie przyczynią się jednak do zwiększenia ilości miejsca do odstawiania pojazdów w obu przepełnionych zajezdniach. Z tego powodu w ciągu kilku lat planuje się budowę kolejnej zajezdni w południowej części Gdańska. Więcej planach budowy tej, a także innych nowych zajezdni tramwajowych w Polsce już wkrótce przeczytają Państwo na łamach serwisu zbiorowy.info.

Total
8
Shares
Zobacz również: