Ułatwienia, które usłyszysz, zobaczysz, dotkniesz. Nowa kampania na Śląsku

Jeden z plakatów w ramach kampanii

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach rozpoczął nową kampanię skierowaną do osób ze szczególnymi potrzebami.

Publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest w coraz większym stopniu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Od kilku lat organizator systematycznie wprowadza w umowach z przewoźnikami zapisy dotyczące standardów, które mają pomóc w poruszaniu się autobusami i tramwajami osobom z niepełnosprawnościami.

– Ich wdrażanie to trwający proces. Chcemy, aby dzięki tym działaniom  komunikacja była dostępna i przyjazna dla wszystkich pasażerów. Przykładami takich rozwiązań mogą być licznie instalowane w pobliżu przystanków elektroniczne tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z możliwością dostępu do informacji głosowej czy też wymagania techniczne dotyczące pojazdów, na przykład rampy najazdowe i przyklęk pojazdów, czyli udogodnienia służące pasażerom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rodzicom z małymi dziećmi i osobom starszym. Nowe wymagania z kolei dotyczą m.in. kontrastowych wyświetlaczy, ujednolicenia zapisów oznaczeń i nazw przystanków we wszystkich kanałach informacji, co jest ważne dla osób głuchych lub w spektrum autyzmu, ustandaryzowania zapowiedzi głosowych czy też podświetlania krawędzi stopni we wszystkich nowo wprowadzanych do ruchu pojazdach.

Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

ZTM podkreśla też wagę nalepek z QR kodami montowanymi na tabliczkach z rozkładami jazdy.

– To nowe rozwiązanie, wdrażane od jakiegoś czasu przez ZTM, w znaczący sposób ma ułatwić dostęp do informacji dużej grupie pasażerów. Nalepki umieszczane są na wysokości ok. 120 cm, co umożliwia dostęp do nich osobom na wózkach. Montowane są zawsze w tym samym miejscu – prawy dolny róg gabloty z rozkładem jazdy. Cały kod QR jest wypukły, a dodatkowo nadrukowane na nich oznaczenie numeru stanowiska w alfabecie Braille’a, stanowi udogodnienie dla osób niewidzących. Docelowo takie naklejki mają pojawić się na wszystkich tabliczkach.

Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Teraz ZTM chce zachęcać różne grupy pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego. Jak zapewnia organizator, pokazanie udogodnień jest odpowiedzią na konkretne problemy, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Kampania społeczna ma uzmysławiać, że wdrażane rozwiązania są realnie wykorzystywane i potrzebne wielu osobom na co dzień.

Organizator liczy też, że wszyscy pasażerowie zrozumieją, że te działania ułatwiają poruszanie się wszystkim korzystającym z transportu publicznego.

Total
9
Shares
Zobacz również: