KategorieHistoriaTransport kolejowy

Początki kolei samorządowych w Polsce

Transformacje ustrojowe w Polsce po 1989 roku i liczne związane z tym zaniedbania w sferze utrzymania infrastruktury kolejowej w Polsce odbiły się bardzo negatywnie na polskich kolejach lokalnych. Niska jakość usług świadczona przez Polskie Koleje Państwowe pod względem czasu przejazdu, rozkładu jazdy i komfortu taboru powodowały systematyczny odpływ pasażerów i w efekcie zamykanie kolejnych linii, szczególnie lokalnych, na których wielkość i energochłonność taboru nijak miała się do potrzeb przewozowych. Już na początku lat 90. próbowano przeciwdziałać negatywnemu trendowi spadku liczby pasażerów kolei, lecz dopiero po 2000 roku nastąpił prawdziwy przełom w postaci powoływania kolejnych samorządowych spółek, świadczących usługi na wyższym poziomie. Czytaj dalej