Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

Przetarg na nowe EZT dla Pomorza opóźniony?

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy pomorza będą musieli dłużej poczekać na nowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne. Zamiast w pierwszym kwartale, przetarg ma zostać ogłoszony w drugim.

Na początku stycznia pojawiła się informacja o planowanym zakupie pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. – Zabezpieczyliśmy środki na pozyskanie tych składów. Lada dzień ogłosimy przetarg na zakup pociągów. O wyborze firmy, która dostarczy pociągi, ma decydować nie tylko cena, ale także termin dostawy – mówił na początku stycznia Ryszard Świlski, zastępca marszałka województwa pomorskiego w rozmowie z portalem Trójmiasto.pl.

Świlski zapewniał też o planowanym terminie rozpoczęcia eksploatacji pierwszych nowych pojazdów dla Pomorza – Chcielibyśmy, by pierwszy pociąg pojawił się pod koniec tego roku – mówił.

Analizując Plan Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na rok 2018 okazuje się jednak, że wszczęcie postępowania w sprawie zakupu nowych pojazdów jest planowane dopiero na II kwartał 2018 roku. Oznacza to, że przetarg, wbrew zapowiedziom władz województwa, zostałby ogłoszony najwcześniej w kwietniu. Czy przesunięcie terminu przeprowadzenia przetargu opóźni całe zamówienie? W kontekście takiego opóźnienia termin dostarczenia pierwszych pojazdów w grudniu 2018 roku wydaje się być nierealny.

Przypomnijmy, że planowane postępowanie dotyczy zakupu pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi kolejowego ciągu transportowego Słupsk – Trójmiasto – Elbląg, a po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalej także połączeń z Trójmiasta do Kartuz i Kościerzyny. Szacowana wartość zamówienia to ok. 133 miliony zł.

Źródło Trójmiasto.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More