Spór zbiorowy w Przewozach Regionalnych

Zdjęcie ilustracyjne /Fot. Emil Włuka

Działające w Przewozach Regionalnych związki zawodowe zażądały premii kwartalnej w wysokości 1200 złotych dla wszystkich pracowników z tytułu braku podwyżek płac od 2013 roku. Ich propozycja jest jednak mocno rozbieżna z propozycją zarządu spółki.

Spółka zaproponowała przedstawicielom związków zawodowych ponad dwukrotnie mniejszą kwotę, wynoszącą 500 zł. Związki zawodowe nie przyjęły tej propozycji jako zbyt niską i tłumaczą, że ich propozycja nie należy do wygórowanych, gdyż wzrost średnich wynagrodzeń między grudniem 2013 a grudniem 2017 w sektorze przedsiębiorstw wynosi ponad 1100 zł miesięcznie, zatem oczekiwane przez nich premie kwartalne w wysokości 1200 zł miesięcznie mimo wszystko nie pokrywają owej różnicy. Podkreślają również, że z powodu braku podwyżek firmę opuszczają młodzi specjaliści, co skutkuje nasilaniem się braków kadrowych. Kolejnym argumentem związków za wypłatą premii jest dodatni wynik finansowy spółki w 2017 roku.

Termin spełnienia postulatu związków zawodowych minął 8 lutego. W związku z tym spór zbiorowy musiał zostać zgłoszony w Inspekcji Pracy. Niespełnienie żądań związków zawodowych może skutkować ogłoszeniem strajku w Przewozach Regionalnych.

Total
0
Shares
Zobacz również: