Powróci kolej ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju!

Stacja Jedlina Zdrój /Fot. MOs810/Wikimedia

To jest już niemal pewne. Jedna z najbardziej malowniczych górskich linii kolejowych w Polsce zostanie wyremontowana. PKP PLK ogłosiły przetarg na remont linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Pierwsze pociągi pojadą tamtędy w 2021 roku.

Obecnie po wspomnianej linii kursują jedynie drezyniarze. Wkrótce pojadą tamtędy pociągi pasażerskie, a Jedlina-Zdrój z powrotem stanie się czynnym węzłem kolejowym. PKP PLK szuka wykonawcy remontu linii w trybie “zaprojektuj i buduj”. Firma, która wygra przetarg będzie musiała stworzyć projekty budowlany, uzyskać wymagane pozwolenia i decyzje oraz przeprowadzić prace remontowe. Odcinek objęty modernizacją ma ponad 20 kilometrów długości. Celem możliwości przywrócenia ruchu pociągów niezbędne będzie odtworzenie podtorza i nawierzchni, budowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sterowanych zdalnie ze stacji Świdnica Kraszowice lub Jedlina-Zdrój wraz z zabudową urządzeń jednoodstępowej półsamoczynnej komputerowej blokady liniowej z licznikową kontrolą niezajętości na szlakach. Ponadto odbudowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne. Prędkość pociągów na linii po modernizacji nie powinna spadać poniżej 40km/h. Nawierzchnia kolejowa powinna charakteryzować się maksymalnym dopuszczalnym naciskiem na oś o wielkości 177kN.

Oprócz prac torowych przeprowadzone zostaną prace przy infrastrukturze służącej podróżnych. Na przystankach osobowych: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice powstaną nowe perony o wysokości 75cm ponad główką szyny, wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne. Zlikwidowany zostanie przystanek osobowy Bystrzyna Dolna. W zamian powstanie nowy przystanek w Bukartowie. Ponadto zbudowany będzie przystanek przy nowym centrum przesiadkowym w Jedlinie-Zdroju.

Kryteriami w przetargu są cena (90%) oraz termin realizacji (10%). Termin składania ofert mija 20 kwietnia. Szacowany koszt przedsięwzięcia to blisko 90 milionów zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na koniec 2020 roku, zaś w 2021planowane jest uruchomienie przewozów.

Total
0
Shares
Zobacz również: