Bilet weekendowy IC bez zmian

Nie zostaną rozszerzone godziny obowiązywania biletu weekendowego PKP Intercity. Zdaniem PKP Intercity oraz MI przesunięcie godziny rozpoczęcia obowiązywania oferty całkowicie zatraciłoby idee, które przyświecały jej utworzeniu.

Z wnioskiem o zmianę godziny rozpoczęcia obowiązywania „biletu weekendowego” z 19.00 na 12.00 w piątek zgłosiła się posłanka Urszula Pasławska. Obecnie bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Pasławska argumentowała, że z obszaru Warmii i Mazur jest mało pociągów, które rozpoczynają swój bieg po godzinie 19.00.

Jednak Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP Intercity nie planują zmian w tej ofercie. – Proponowane przez panią poseł przesunięcie godziny rozpoczęcia obowiązywania przedmiotowej oferty na 12:00 całkowicie zatraci idee, które przyświecały jej utworzeniu. Takie działanie, zdaniem PKP Intercity S.A., doprowadzi do braku kontroli potoków pasażerskich w okresie szczytowym, skutkując zwiększonym ryzykiem przepełnień pociągów w dni poprzedzające dni wolne od pracy – uważa Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Total
0
Shares
Zobacz również: