Polska kolej przyjaźniejsza dla niepełnosprawnych

Z roku na rok polska kolej staje coraz bardziej przyjazna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz niepełnosprawnych. Niestety nie zawsze możliwe jest tworzenie kolejnych udogodnień.

Przewoźnicy od lat dążą do poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych. Prawie każdy zakup lub modernizacja taboru wiąże się z dostosowaniem taboru do potrzeb osób ograniczonej możliwości poruszania się. Efektem działań przewoźników są: ciągle rosnąca ilość taboru wyposażonego w wejścia z podnośnikami, dostosowane toalety, oznaczenia miejsc w alfabecie Braille’a, odpowiednio dostosowane dojścia do peronów czy windy na dworcach. – Sukcesywnie wzrasta zatem ilość infrastruktury kolejowej i taboru zgodnego z europejskimi przepisami kolejowymi oraz Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) – zapewnia Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Grupa posłów zwróciła się do Ministra Infrastruktury z pytaniem czy istnieje możliwość stworzenia dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych w pociągach Pendolino. Składem Pendolino mogą podróżować jednocześnie dwie osoby poruszające się na wózkach. – Obecnie nie są planowane prace w zakresie przebudowy składów Pendolino. Wyjmowanie miejsc siedzących z wagonu nr 2 w zależności od potrzeb, jak zasugerowano w interpelacji, nie jest możliwe bez przebudowy pociągów. Miejsca siedzące są trwale zamontowane w pojazdach i nie ma możliwości ich wyjmowania w warunkach eksploatacyjnych, jak również nie ma w pociągu miejsca służącego do przewozu takich foteli – tłumaczy Bittel. – Natomiast lokalizacja miejsc dla osób poruszających się na wózkach w sąsiedztwie części gastronomicznej została skorygowana przy okazji zakupu kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, tj. pociągów Flirt3 i Pesa Dart. W pojazdach tych miejsca dedykowane dla pasażerów poruszających się na wózkach znajdują się w części składu oddzielonej od przestrzeni gastronomicznej drzwiami przedziałowymi. W ten sposób wprowadzane są ulepszenia przy okazji kolejnych zakupów i modernizacji taboru.

Zgodnie przepisami TSI PRM co najmniej 10% miejsc siedzących w pojeździe oraz w każdej klasie musi być oznaczone jako miejsca uprzywilejowane, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Total
0
Shares
Zobacz również: