Koleje Mazowieckie chcą naprawić EZT EW60

Koleje Mazowieckie poszukują wykonawcy naprawy na poziomie P4 jedynych dwóch istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EW60. Jest to drugie podejście do naprawy pojazdów, gdyż pierwsze zakończyło się niepowodzeniem.

Koleje Mazowieckie przy wyborze wykonawcy będzie kierować się trzema kryteriami: okresem udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny (waga 15), terminem naprawy P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego (waga 10) oraz ceną (waga 75). Spółka prowadzi już drugie postępowanie na naprawę tych pojazdów, gdyż w poprzednim podejściu nikt nie złożył oferty.

Wykonawca prac będzie miał 16 miesięcy na wykonanie naprawy. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną naprawę elektrycznego zespołu trakcyjnego w poziomie utrzymania P4 na kwotę nie mniejszą niż 650 000,00 PLN netto, lub jedną naprawę elektrycznego zespołu trakcyjnego w poziomie utrzymania P5 na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN netto. Termin składania ofert mija 24 lipca.

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EW60 trafiły do Kolei Mazowieckich w 2005 roku, kiedy zostały odkupione od trójmiejskiej SKM. Nad morzem były w latach 1993 – 2001. Po czterech latach postoju i zakupie przez Koleje Mazowieckie przeszły w ZNTK Mińsk Mazowiecki gruntowną modernizację z wymianą rozruchu z rezystorowego na impulsowy, wnętrza i ścian czołowych. W 2011 roku w trakcie naprawy P4 u tego samego wykonawcy przeszły kolejną przebudowę, polegającą na wymianie silników prądu stałego na silniki asynchroniczne prądu przemiennego, a także zmniejszeniu liczby par drzwi z czterech do dwóch na wagon. Planowany obecnie przegląd P4 nie zakłada już kolejnych znaczących ingerencji w konstrukcję pojazdu.

Total
0
Shares
Zobacz również: