PKP PLK i SKM Trójmiasto nadal bez zatwierdzonych cenników

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadal prowadzi proces weryfikacji i akceptacji cenników dostępu do infrastruktury na rozkład 2018/2019 wobec PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Odpowiada za zgodność z przepisami projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Celem jest równe traktowanie wszystkich przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury oraz poprawność ustalania stawek dostępu.

Z czterech największych zarządców infrastruktury kolejowej, dwaj mają już zatwierdzone stawki dostępu na kolejny sezon. Pozytywną decyzję w sprawie cennika uzyskała już Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która zarządza siecią kolejową na południu kraju. Pomorska Kolej Metropolitalna zrezygnowała z opracowania nowego cennika i w rozkładzie jazdy 2018/2019 będzie stosować obecny cennik.

Nadal toczy się postępowanie w sprawie cennika dostępu do linii 250 zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Prezes UTK ma czas do 16 lipca aby zatwierdzić propozycje pomorskiej spółki. PKP SKM zostało również poproszone o doprecyzowanie treści wniosku oraz złożenie dodatkowych dokumentów.

Największy z zarządców infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, na zatwierdzenie cennika może czekać nawet do 22 sierpnia. Po fali protestów przewoźników regionalnych, PKP PLK zgłosiło modyfikację projektu cennika, to zaś uruchomiło na nowo bieg 90-dniowego terminu na akceptację.

Total
0
Shares
Zobacz również: