Pociągi na CMK będą mogły wkrótce jechać 250 km/h

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które pozwoli na prowadzenie ruchu kolejowego w Polsce z prędkością 230 – 250 km/h. To pierwszy krok do realnego podniesienia prędkości pociągów w Polsce.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Najważniejszą zmianą jest usunięcie przepisu o pierwszeństwie niektórych konkretnych sygnałów nad wskazaniami pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS. Po zmianie rozporządzenia maszynista będzie mógł prowadzić pociąg przede wszystkim w oparciu o wskazania pulpitu. W projekcie zrezygnowano ponadto z oznaczania na szlaku kolejowym ograniczeń prędkości do 160 km/h lub wyższych.

Obecnie procedowany jest również projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dopiero wejście w życie obu tych rozporządzań oraz budowa systemów sterowania ruchem kolejowym pozwoli na podniesienie prędkości do 230 – 250 km/h.

Total
0
Shares
Zobacz również: