Spada poziom zadowolenia pasażerów ŁKA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna opublikowała wyniki wiosennego badania pasażerów. W najnowszej edycji badania spółka otrzymała ogólną ocenę 7,89 w 10-stopniowej skali. Jest to najniższy wynik w historii ŁKA.

Wyniki pierwszej w tym roku edycji badań nie są najlepsze ŁKA. Ogólna ocena spółki wyniosła 7,89 punktów na 10 możliwych, podczas gdy jesienią wynik ten sięgał 8,01. Jest to też najgorszy wynik w historii prowadzenia przez spółkę badań.

Pasażerowie wyżej niż jesienią ocenili jedynie dostępność informacji na temat podróży (wzrost z 7,61 na 7,62). Jednak jakość tych informacji, zdaniem respondentów, spadła. Jest to też największy, procentowy spadek oceny względem badania sprzed pół roku (z 7,85 na 7,66).

Na przestrzeni wszystkich edycji badania, pasażerowie ŁKA, najbardziej obniżyli swoją ocenę dotyczącą komfortu w pociągach. Na ogólną ocenę komfortu wpływają m.in.: czystość, klimatyzacja, stan techniczny czy ilość dostępnych miejsc siedzących do liczby pasażerów.

Badania satysfakcji klientów Łódzka Kolej Aglomeracyjna realizuje cyklicznie dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W ostatnim wzięło udział 2 500 pasażerów. Wyniki badań z poprzednich lat obrazujemy poniżej. Ogólny wynik firmy został oznaczony na czarno.

[infogram id=”badania-lka-1h984wngkdkz4p3″ prefix=”VLS”]

W ostatnim badaniu po raz pierwszy ŁKA zbadała współczynnik lojalności klientów (NPS), który osiągnął poziom 49 punktów, co wskazuje, że połowa klientów to osoby polecające usługi przewoźnika innym.

Total
0
Shares
Zobacz również: