Najnowsze artykuły dot. tematu

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Jakim zainteresowaniem cieszy się rezerwacja miejsc w ŁKA?

Od ponad pół roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna umożliwia rezerwację ze swobodnym wyborem miejsc przez pasażerów swoich pociągach kursujących z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej. Nowatorska wśród polskich kolejowych usługa jest dostępna…

Rozczarowująca oferta ŁKA do Radomska i Tomaszowa

Coraz bardziej rozczarowuje zapowiadany od kilkunastu miesięcy rozwój siatki połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej o połączenia z Łodzi do Tomaszowa oraz z Łodzi do Piotrkowa i Radomska. Najpierw przesunięto termin uruchomienia, a teraz…

Podróż z ŁKA do czasów odzyskania niepodległości

Łódzka Kolej Aglomeracyjna we współpracy z centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO zorganizuje we wrześniu pięć przejazdów do miast związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w listopadzie 2018 roku. Celem inicjatywy jest nie…

Kolej zastąpi transport drogowy w Łodzi

W Łodzi, podobnie jak Nowy Sącz zorganizuje kolejową komunikację zastępczą na czas zamknięcia drogi kołowej. Kolej będzie miała za zadanie ograniczyć utrudnienia w modernizacji infrastruktury drogowej i być alternatywą dla kierowców w tym…

Spada poziom zadowolenia pasażerów ŁKA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna opublikowała wyniki wiosennego badania pasażerów. W najnowszej edycji badania spółka otrzymała ogólną ocenę 7,89 w 10-stopniowej skali. Jest to najniższy wynik w historii ŁKA.

ŁKA w wakacje uruchomi pociągi turystyczne

Województwo łódzkie jest coraz bardziej znane z rozwijanej co roku turystyki wykorzystującej transport kolejowe. W tym roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna, wraz ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”, uruchomi pociągi…

ŁKA bliska wydłużenia połowy swoich Flirtów

Wyniki przewozowe Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z roku na rok są coraz lepsze. Spółka od początku odnotowuje dynamiczny wzrost liczby podróżnych. W związku z tym planuje wydłużyć 10 z 20 posiadanych Flitów3 o dodatkowy, trzeci człon.

Ograniczona przepustowość linii kolejowych w aglomeracjach

Kolej stanowi podstawę transportu w coraz większej liczbie polskich aglomeracji. Po wielu latach zmagania się z problemami transportowymi władze miast i regionów dostrzegły potencjał transportu szynowego w przewozach typowo aglomeracyjnych.