Samorządy piszą list do ministra Adamczyka, by przejąć trójmiejską SKM

Skomplikowana struktura własnościowa SKM nie ułatwia wymiany wyeksploatowanej floty przewoźnika/Fot. Emil Włuka

Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał poparcie władz lokalnych w sprawie przejęcia od PKP SA udziałów w spółce PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Zarząd Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia –Sopot napisał list do Ministra Infrastruktury i PKP w sprawie uzyskania większościowych udziałów w spółce przez lokalne samorządy.

Pod wspomnianym listem podpisali się przedstawiciele nie tylko miast, do których dociera SKM, ale także tych, których nie obsługują pociągi tego przewoźnika. Wśród nich znajduje się: Gdańsk , Sopot, Tczew, Wejherowo, Linia, Powiat Wejherowski, Powiat Kartuski, Rumia, Nowy Dwór Gdański. Podpisanie listu miało miejsce na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia w dniu 9 lipca.

Na dzień dzisiejszy skomplikowana struktura własnościowa trójmiejskiej SKM prezentuje się następująco: PKP S.A – 67,9, miasto Gdańsk (12,8 proc.), województwo pomorskie (10,4 proc.), miasto Gdynia (5,4 proc.), miasto Sopot (2,1 proc.), miasto Pruszcz Gdański (1,2 proc.) i miasto Rumia (0,2 proc.). Do przejęcia większościowego pakietu udziałów brakuje zatem jeszcze 18%.

Poniżej prezentujemy treść listu wystosowanego do Ministra Adamczyka i PKP SA.

Gdańsk, 09 lipca 2018 r.

LIST POPARCIA DLA USAMORZĄDOWIENIA PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

My, przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, wyrażamy poparcie dla działań Samorządu Województwa Pomorskiego mających na celu uzyskanie większościowego udziału w kapitale zakładowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Obecna struktura własności Spółki, w której PKP S.A. posiada 67,9% udziałów, natomiast Gmina Miasta, Gdańska 12,8%, Województwo Pomorskie 10,4%, Gmina Miasta Gdyni 5,4%, Gmina Miasta Sopotu 2,1%, Gmina Miejska Pruszcz Gdański 1,2%, Gmina Miejska Rumia 0,2% udziałów, sprawia, że samorządy nie mają kontroli nad Spółką, która w całości wykonuje usługi przewozowe w Trójmieście i na Pomorzu.
W związku z powyższym, w trosce o wzmocnienie pozycji, a przede wszystkim zapewnienie stabilnych podstaw rozwoju kolejowego “kręgosłupa” aglomeracji trójmiejskiej, jakim jest SKM, popieramy, prowadzone od dawna zabiegi Samorządu Województwa Pomorskiego o uzyskanie większościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

W szczególności, popieramy propozycję Samorządu Województwa Pomorskiego zawarcia Umowy Wspólników Spółki, zawierającej:
– zobowiązanie się wspólników do zgodnego działania w celu zmiany struktury właścicielskiej Spółki,
– zobowiązanie Województwa Pomorskiego do dokapitalizowania Spółki kwotą ok 160 mln PLN w zamian za nowe udziały PKP SKM, co zapewni wkład własny do realizowanego przez Spółkę projektu pn. “Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności,
– zobowiązanie Województwa Pomorskiego do rozpoczęcia rozmów dotyczących zawarcia ze Spółką długoletniej Umowy Przewozowej, która pozwoli na rozliczenie przekazanego Spółce dokapitalizowania w ramach rekompensaty,
– zobowiązanie Województwa Pomorskiego do rozpoczęcia rozmów dotyczących aportu do Spółki taboru kolejowego będącego własnością Województwa,
– zobowiązanie się PKP S.A. do rozpoczęcia rozmów dot. wyposażenia Spółki w składniki majątkowe na linii kolejowej 250, zarządzanej przez PKP SKM.

Wierzymy, że zmiana struktury właścicielskiej Spółki, w której strona samorządowa będzie jej głównym udziałowcem znacząco wpłynie na wzmocnienie roli i funkcji pełnionej przez Spółkę w systemie transportowym województwa, a w szczególności na wzrost jakości świadczonych usług i znaczenia dla przewozów aglomeracyjnych. W konsekwencji pozwoli na dalszy rozwój Spółki i pełniejszą współpracę Spółki w ramach wdrażania wspólnych rozwiązań taryfowo-biletowych w województwie pomorskim.

Samorządy lokalne od lat próbują przejąć większościowy pakiet udziałów od PKP SA i Skarbu Państwa. Niestety prowadzone działania jak dotąd nie odniosły żadnych efektów. O postępach w procesie usamorządowienia trwającej w stagnacji spółki będziemy informować na łamach serwisu zbiorowy.info.

Total
0
Shares
Zobacz również: