Do Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych wkroczyło CBA

Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o rozpoczęciu kontroli w Pomorskim Oddziale Przewozów Regionalnych w Gdyni. Co jest przyczyną wizyty CBA w jednym z oddziałów spółki?

Choć informacja pojawiła się w zeszły piątek to sama kontrola trwa już od 26 czerwca bieżącego roku. Akcja została nazwana jako “Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie umów na wybrane usługi i dostawy zlecane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni w latach 2015-2018.”

Celem wszczętej kontroli jest weryfikacja zgodności z prawem wybranych procedur związanych z podejmowaniem, a także realizacją decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie umów na wybrane usługi i dostawy zlecane przez oddział spółki. Mówiąc prościej w ramach kontroli analizowana jest dokumentacja, która reguluje zasady i przebieg procesu zakupowego w spółce, a także dokumentacja z postępowań, które były udzielane pomiędzy 2015 a 2017 rokiem na dostawy części zamiennych i naprawy taboru kolejowego.

Spółka nie udziela komentarza odnoście przeprowadzanej kontroli. Według CBA przewidywany termin zakończenia działań kontrolnych to 26 grudnia bieżącego roku. Wtedy też okaże się czy w pomorskim oddziale spółki miały miejsce nieprawidłowości związane w udzielaniem zamówień na dostawy części zamiennych i naprawy taboru.

Total
1
Shares
Zobacz również: