Co mówi nam o pociągu jego numer?

Pociągi pasażerskie mają numerację czterocyfrową lub pięciocyfrową

Każdy poruszający się po torach pociąg musi mieć nadany swój unikalny, obowiązujący na całej trasie numer. Oczywiście numer ten nie jest zbiorem losowych cyfr. Numer pociągu daje nam część informacji o rodzaju pociągu oraz jego relacji. W tym artykule przedstawimy, co oznaczają kolejne cyfry w numerach pociągów poruszających się po polskiej sieci kolejowej.

Numer pociągu pozwala nam określić czy dany pociąg jest pociągiem towarowym, utrzymaniowo-naprawczym, czy też pasażerskim. Towarowe i utrzymaniowo-naprawcze mają nadawane numery sześciocyfrowe, zaś pasażerskie czterocyfrowe (ekspresy) lub pięciocyfrowe (pozostałe). Pierwsze dwie cyfry w numerach wszystkich rodzajów pociągów mówią nam o relacji pociągu. Pierwsza z nich mówi o obszarze konstrukcyjnym dla stacji uruchomienia pociągu, zaś obszarze konstrukcyjnym dla stacji docelowej. Polska podzielona na osiem obszarów konstrukcyjnych, którym przypisana jest jedna cyfra:
1 – Warszawa
2 – Lublin
3 – Kraków
4 – Sosnowiec
5 – Gdańsk
6 – Wrocław
7 – Poznań
8 – Szczecin
9 – cyfra rezerwowa

W przypadku, gdy stacja początkowa i końcowa znajdują się w tym samym obszarze konstrukcyjnym stosuje się następujące kombinacje pierwszych dwóch cyfr numeru pociągu:
– 11, 10, 19, 91 – Warszawa
– 22, 20, 29 – Lublin
– 33, 30, 39, 93 – Kraków
– 40, 44, 90, 94, 99 – Sosnowiec
– 55, 50, 59, 95, 96, 97 –Gdańsk
– 66, 60, 69 – Wrocław
– 77, 70, 79 – Poznań
– 88, 80, 89 – Szczecin
– kombinacje 92 i 98 stanowią zaś rezerwę konstrukcyjną.

Co oznaczają kolejne cyfry?
W przypadku numerów czterocyfrowych, trzecia i czwarta cyfra razem zawierają się w przedziale 00-99 oznaczają pociągi pasażerskie ekspresowe Intercity oraz ekspresowe. W przypadku numerów pięciocyfrowych cyfry trzecia, czwarta i piąta z zakresu 001-199 przydzielane są pociągom międzywojewódzkim pospiesznym oraz będących już rzadkością międzywojewódzkim pospiesznym typu hotelowego. Zakres 200-999 jest zarezerwowany dla pozostałych krajowych pociągów pasażerskich.

Inaczej jest w przypadku pociągów towarowych i utrzymaniowo-naprawczych, a także pasażerskich niehandlowych, którym nadawane są numery sześciocyfrowe. O ile pierwsze dwie cyfry nadawane są tak jak w powyżej przedstawionych zasadach, to inne jest znaczenie trzeciej cyfry. Poniżej przedstawiamy poszczególne znaczenie cyfr znajdujących się na trzecim miejscu w sześciocyfrowym numerze pociągu:

 • 0 – pociągi krajowe towarowe do przewozów priorytetowych, całopociągowych przewozów intermodalnych, oraz towarowych pospiesznych o podwyższonym standardzie technicznym;
 • 1 – pociągi towarowe krajowe do przewozów niemasowych w pojedynczych wagonach i grupach wagonów, do przewozu ładunków w pojedynczych wagonach i grupach wagonów, a także zdawcze do obsługi stacji i bocznic w rejonie ciążenia stacji manewrowej;
 • 2 – pociągi towarowe krajowe do przewozów masowych
 • 3- pociągi towarowe to przewozów wagonów to i z naprawy, inne próbne pociągi, a także lokomotywy luzem do i od pociągów towarowych, do i od prac manewrowych, skład lokomotyw (powyżej 3 lokomotyw), a także pozostałe lokomotywy luzem i kolejowe pojazdy pomocnicze zaliczane do tabory specjalnego;
 • 4 – pociągi pasażerskie niehandlowe, w tym składy próżne do i od pociągów pasażerskich, pociągi próbne, do i z naprawy, a także lokomotywy luzem do i od pociągów pasażerskich, do i od prac manewrowych, a także skład lokomotyw (powyżej 3 lokomotyw);
 • 5, 6, 7, 8 – te cyfry stanowią rezerwę konstrukcyjną
 • 9 – pociągi utrzymaniowo-naprawcze, w tym ratunkowe, inspekcyjne, gospodarcze, diagnostyczne, skład lokomotyw (powyżej 3 lokomotyw), a także lokomotywy luzem do i od pociągów utrzymaniowo – naprawczych.

Ostatnie trzy cyfry nadawane są kolejno z zakresu 000-099.

Poniżej przykładowo przedstawiamy znaczenie kilku numerów pociągów:

 • 5400 – pociąg pasażerski, ekspresowy, ze stacji w obszarze konstrukcyjnym Gdańsk do stacji w obszarze konstrukcyjnym Sosnowiec
 • 65170 – pociąg pasażerski, międzywojewódzki, ze stacji w obszarze konstrukcyjnym Wrocław do stacji w obszarze konstrukcyjnym Gdańsk
 • 97802 – pociąg pasażerski osobowy w relacji zawierającej się w obszarze konstrukcyjnym Gdańsk
 • 919000 – pociąg utrzymaniowo-naprawczy w relacji zawierającej się w obszarze konstrukcyjnym Gdańsk.
Total
18
Shares
Zobacz również: