Dworzec w Olsztynie jednak zabytkiem? Jest odwołanie

Północna część placu Konstytucji 3 Maja i Dworzec Główny PKP/Fot. Serdelll/Wikimedia

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło odwołanie od decyzji konserwatora zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku olsztyńskiego dworca, w której konserwator uznał, że bryła dworca nie jest obiektem zabytkowym. Odwołanie wystosowały stowarzyszenia walczące o wpisanie obiektu na listę zabytków.

O uczynienie z olsztyńskiego dworca zabytku walczą stowarzyszenia: Forum Rozwoju Olsztyna, lokalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania na listę zabytków bryły dworca, ale za to znalazły się na niej wiaty znajdujące się na peronach 2, 3 i 4. Wspomniane stowarzyszenia podważają tę decyzję, zarzucając konserwatorowi branie pod uwagę kwestii nie mających znaczenia w sprawie (np. liczbę właścicieli obiektu), a także zaprzeczają stwierdzeniu konserwatora, iż dworzec uległ znacznym przekształceniom od momentu powstania. Ponadto zwracają uwagę na słabe uzasadnienie i brak pełnego odniesienia do zgromadzonych dowodów.

W odwołaniu organizacje uznają również za niesłuszną opinię dotyczącą dworca, wydaną przez spółkę, która ma zająć się wyburzeniem dworca i budową nowego dworca i zaznaczają, że nie jest to niezależna ekspertyza, lecz subiektywne stanowisko. Konieczność zmiany decyzji argumentują ponadto faktem, iż decyzja konserwatora nie została skierowana do podmiotów, do których powinna ona trafić, tj. pominięto spółkę zainteresowaną budową nowego obiektu.

Obecnie nie jest znany termin rozstrzygnięcia sprawy. Pewne jest natomiast, że obiektu nie będzie można zburzyć do czasu zakończenia trwania postępowania. Mimo niewiadomej odnośnie wyniku odwołania Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na projekt budowy nowego obiektu w miejscu istniejącego. O rozstrzygnięciu postępowania będziemy informować na łamach serwisu zbiorowy.info.

Total
0
Shares
Zobacz również: