Innowacyjne projekty mają poprawić standard kolei

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały 10 najlepszych projektów badawczo-rozwojowych służących polskiej kolei. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie ponad 35 mln zł.

„BRIK” – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku konkursie złożonych zostało 30 wniosków, ostatecznie do dofinansowania wybrano 10 nowatorskich projektów.

– Projekty powstałe dzięki współpracy NCBR i PLK podniosą standard życia Polaków, a także przełożą się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026 – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowe rozwiązania mają poprawić efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, co zapewni jej większą dostępność. – Jestem przekonany, że projekty, które będę realizowane w ramach przedsięwzięcia BRIK, pomogą przestawiać polską infrastrukturę kolejową na zupełnie nowe tory – zauważa prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Najwyżej oceniony przez ekspertów został projekt konsorcjum Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów i firm InPhoTech Sp. z o.o. oraz Maxer-Inżynierskie Wsparcie Techniczne, którego efektem będzie opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych. Nowatorska technologia będzie umożliwiała zdalne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz bezpośrednio wysłała dane do systemów informatycznych PLK.

Największe dofinansowanie, w kwocie ponad 2,8 mln zł, trafiło natomiast do konsorcjum, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa. Efektem współpracujący kadry instytutu i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. będzie opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Takie rozwiązanie umożliwi np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.

Na uwagę zasługują również rozwiązania, które bezpośrednio przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na ludzi i środowisko. Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa i Instytut Ochrony Środowiska w konsorcjum z Budimex S.A. i Tines S. A. będą wspólnie poszukiwać rozwiązania, które umożliwi ochronę przed drganiami emitowanymi przez ruch kolejowy. Natomiast innowacyjne panele fotowoltaiczne zintegrowane z ekranem akustycznym, nad którymi będzie pracował zespół z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Akademii Wojsk Lądowych oraz Politechniki Wrocławskiej, nie tylko ograniczą hałas dobiegający z torowisk, ale mogą także znaleźć zastosowanie w infrastrukturze drogowej.

Total
0
Shares
Zobacz również: