Liczne uwagi do projektu nowego cennika PKP PLK

Do 25 kwietnia można było składać do prezesa UTK uwagi dotyczące projektu nowego cennika PKP PLK na rozkład jazdy 2018/2019. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów zarządcy infrastruktury. Swoje uwagi przesłało aż 16 podmiotów.

Uwagi są obecnie w trakcie analiz. Prezes UTK ponadto wezwał PKP Polskie Linie Kolejowe do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących projektu cennika. Jest oparty o inną metodologię opracowania stawek, będącą pokłosiem zmiany rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Zarządca wylicza stawki na konkretny przejazd pociągu o danej masie (w przedziałach) po określonej trasie (dla wyliczonej średniej kategorii linii kolejowej). Dotychczas stawki dotyczyły konkretnych odcinków linii oraz masy pociągu. Dodatkowo PKP PLK po raz pierwszy wprowadza część stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up).

Swoje uwagi przesłały następujące podmioty:
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
– Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
– Arriva RP sp. z o.o.
– “Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
– Koleje Śląskie sp. z o.o.
– Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
– “Lotos Kolej” sp. z o.o.
– “Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
– “PKP Intercity” S.A.
– “Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
– Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
– Centrum Zrównoważonego Transportu
– Klaster “Luxtorpeda 2.0”
– Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
– osoba prywatna

Jak można było się spodziewać uwagi dotyczą przede wszystkim znaczącego wzrostu stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla najlżejszych pociągów kursujących po liniach o najniższych parametrach technicznych, a także o bardzo niskim natężeniu ruchu pociągów. Ponadto zgłoszono uwagi dotyczące alokacji kosztów zarządcy, a także sposobu wprowadzenia przez PKP PLK części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów.

Spośród największych krajowych przewoźników swoich uwag nie przesłała jedynie PKP SKM w Trójmieście, korzystająca z infrastruktury PKP PLK na odcinkach Rumia-Lębork oraz Gdynia Gł. – Kościerzyna, Gdynia Gł. – Gdańsk Osowa i Rębiechowo – Kartuzy. Przewoźnik poproszony przez nas o komentarz odnośnie projektu nowego cennika PKP PLK odesłał nas do organizatora przewozów, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który również nie przesłał swoich uwag.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ma czas na podjęcie decyzji odnośnie zatwierdzenia cennika w ciągu 90 dni od jego otrzymania. Decyzja będzie znana zatem nie później niż 6 czerwca. Prezes UTK może zatwierdzić cennik w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmówić zatwierdzenia projektu cennika w przypadku jego niezgodności z obowiązującymi przepisami. W tym drugim przypadku. PKP PLK będzie w tym drugim przypadku zmuszone do opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu do zatwierdzenia lub zastosowaniu na kolejny roczny rozkład jazdy cennika stosowanego obecnie.

Total
0
Shares
Zobacz również: