Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

Co piąty Polak skarży się na dostęp do transportu zbiorowego

Aż 20% respondentów wskazało problem z dostępem do transportu międzymiastowego jako jedną z głównych bolączek w ich gminie. To znaczny wzrost względem badania sprzed 8 lat.

Z najnowszego badania CBOS wynika, że rośnie problem dostępu do transportu pomiędzy miastami. Aż 20% badanych wskazało ten problem jako jeden z głównych, który występuje w ich gminie (można było wskazać 5 takich problemów). Osiem lat temu, gdy CBOS przeprowadzał podobne badanie, problem transportu międzygminnego jako bolączkę wskazywało jedynie 16 procent respondentów.

Wśród mieszkańców wsi problem z komunikacją międzygminną jest jeszcze większy. Na wykluczenie transportowe skarży się aż 30% badanych. W małych miastach, do 19 999 mieszkańców, na ograniczone możliwości komunikacyjne i trudności z przemieszczaniem się do innych miejscowości uskarża się 18 na 100 badanych. Najmniejsze problemy z podróżami międzymiastowymi mają mieszkańcy dużych miast. Tu ten problem dotyka mniej niż 10% ankietowanych.

Według najnowszych badań, nie najgorzej ma się transport miejski (gminny). Tutaj średni wynik to 11%, zaś zarówno na wsiach, jak i w miastach do 500 tysięcy mieszkańców, około 10% ankietowanych wskazuje ten problem jako jedną z 5 największych bolączek. Z transportu miejskiego wyraźnie bardziej zadowoleni są jedynie mieszkańcy dużych miast. W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku transport lokalny jako problem wskazało 10% respondentów.

[infogram id=”problemy-mieszkancow-1hdw2jenjdnp4l0?live”]

Badanie „Co zmieniło się w naszej miejscowości?” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More