PKP PLK masowo unieważnia przetargi z powodu przekroczenia budżetu

Już ponad 30 przetargów zostało w tym roku unieważnionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe z powodu przekroczenia budżetu. W niektórych przetargach oferty dwukrotnie przekroczyły zakładany kosztorys.

Bardzo szybko rosną koszty inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP PLK. Jak donosi Magazyn Kolejowy, bywają inwestycje gdzie najniższa oferta potencjalnego wykonawcy dwukrotnie przekracza założony przez zarządcę budżet. Tak było między innymi w przypadku przetargu dotyczącego robót budowlanych na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu “Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Założony przez PKP PLK budżet wynosił 170 mln zł netto, zaś najniższa oferta przedstawiona przez PPMT wynosiła prawie 335 mln zł.

Od początku roku zarządca narodowej sieci kolejowej unieważnił już 32 przetargi, które miały być realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zagrożenia dla realizacji programu nie widzi Ministerstwo Infrastruktury. – PKP PLK SA na bieżąco podejmuje działania mające na celu realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Unieważnienie postępowania przetargowego nie oznacza rezygnacji z realizacji danego zadania. PKP PLK SA na bieżąco analizuje przyczyny wzrostu cen ofertowych na rynku zamówień publicznych dla projektów infrastrukturalnych i dostosowuje swoje dalsze działania do realizowanych projektów mając na uwadze m.in. aktualną jak i przewidywaną w najbliższym okresie sytuację rynkową – uważa Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy.

Lista projektów objętych Krajowym Programem Kolejowym, dla których unieważniono postępowanie z powodu przekroczenia budżetu w 2018 roku (PDF)

Total
10
Shares
Zobacz również: