Numeracja miejsc w wagonach. To ma sens!

Fot. Jakub “Flyz1” Maciejewski/CC BY-SA 4.0

Kupiłeś bilety z miejscówką i numery miejsc nie następują kolejno po sobie? Boisz się, że miejsca nie będą zlokalizowane obok siebie? Prawdopodobnie nie musisz się niczym martwić! Sprawdź, jak numerowane są miejsca w wagonach i pozbądź się obaw przed podróżą. Poniżej prezentujemy, na jakich zasadach ponumerowane są miejsca w wagonach wielu polskich i zagranicznych przewoźników, w tym PKP Intercity.

Dlaczego miejsca nie są numerowane po kolei?
Wbrew pozorom numeracja miejsc w wagonach ma swój logiczny schemat. Zasady numeracji miejsc wynikają z zapisów karty UIC 580. UIC jest Międzynarodowym Związkiem Kolei, zrzeszającym przedsiębiorstwa związane z transportem kolejowym i koordynującym współpracę przedsiębiorstw kolejowych w różnych krajach na świecie. Jednym z jego zadań jest właśnie ujednolicenie numeracji miejsc w wagonach przewoźników różnych krajów. Ma to szczególne znaczenie w obsłudze pociągów międzynarodowych. Warto zaznaczyć, że znormalizowane zasady numeracji stosują głównie koleje państwowe. Zdarza się, że przewoźnicy prywatni nie stosują się do wytycznych UIC i stosują nieusystematyzowaną numerację miejsc.

Zasady numeracji miejsc w wagonach z przedziałami:

– pierwsza cyfra oznacza numer przedziału (jeśli numer miejsca jest trzycyfrowy to pierwsze dwie cyfry informują o numerze przedziału)
– miejsca przy oknie mają końcówkę 5 lub 6 (np. 25, 26, 55, 56)
– miejsca od strony korytarza mają końcówkę 1 lub 2 (np. 31, 31, 61, 62)
– miejsca w środku przedziału mają końcówkę 2, 3, 7 lub 8 (w przypadku przedziałów ośmiomiejscowych) lub 2, 3 (w przypadku przedziałów sześciomiejscowych)

Nie ma miejsc o końcówkach 9 lub 0, gdyż nie ma wagonów z przedziałami dziewięcio- lub dziesięciomiejscowymi.

Zasady numeracji miejsc w wagonach bez przedziałów:

– miejsca przy oknie mają końcówki 1, 2, 5 lub 6 (np. 51, 52, 55, 56)
– miejsca od strony korytarza mają końcówki 3, 8, 7 lub 4 (np. 53, 58, 57, 54)

Nie ma miejsc o końcówkach 9 lub 0. Jest to spowodowane możliwością ewentualnego zastąpienia wagonu bezprzedziałowego wagonem przedziałowym w wyjątkowych sytuacjach z jednoczesnym zachowaniem numeracji miejsc znajdujących się przy oknie.

Zasady numeracji miejsc w wagonach z miejscami do leżenia:

– pierwsza cyfra oznacza numer przedziału
– miejsca na dole mają końcówki 1 i 2
– miejsca na środku mają końcówki 3 i 4
– miejsca na górze mają końcówki 5 i 6

Nie ma miejsc o końcówkach 7, 8, 9, 0, gdyż przedziały z miejscami do leżenia mają maksymalnie 6 miejsc.

Zasada numeracji miejsc w wagonach sypialnych:

– pierwsza cyfra nie oznacza numeru przedziału
– w jednym przedziale znajdują się maksymalnie 3 miejsca. Mają one numery tylko nieparzyste lub tylko patrzyste (np. w pierwszym przedziale są numery 11, 13, 15; w drugim: 12, 14, 16; w trzecim 21, 23, 25 itd.)
– miejsca na dole mają końcówki 1 lub 2
– miejsca na środku mają końcówki 3 lub 4
– miejsca na górze mają miejsca 5 lub 6.

Nie mam miejsc o końcówkach 7,8,9 i 0. Jest to spowodowane możliwością zastąpienia wagonu sypialnego wagonem z miejscami do leżenia w sytuacjach awaryjnych i pozwala na zachowanie zasad numeracji miejsc w obu typach wagonów.

Total
36
Shares
Zobacz również: