Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

PLK zmienia projekt cennika na RJ2018/2019!

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęła od PKP Polskich Linii Kolejowych modyfikacja projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na krytyczne stanowisko większości przewoźników pasażerskich na projekt poprzednio złożony w UTK.

Modyfikacji uległy współczynniki różnicujące w zależności od całkowitej planowanej masy brutto pociągu, część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów (dotycząca pociągów towarowych o masie co najmniej 660 wykonujących przewozy inne niż intermodalne), a także sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej. Szczegóły wspomnianej modyfikacji znajdują się na stronie PKP PLK.

Teraz przewoźniczy mają czas na zgłaszanie swoich uwag odnośnie zmodyfikowanego projektu do 15 czerwca. Termin wydania decyzji o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu projektu cennika został zaś przesunięty przez UTK na dzień 22 sierpnia.

Pierwotnie zaprezentowany projekt cennika spotkał się ze stanowczym protestem wielu przewoźników pasażerskich i licznymi uwagami przesłanymi do UTK, o czym informowaliśmy na początku miesiąca.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More