Gdańsk Główny jednak bez remontu

Wizualizacja PKP S.A.

Spółka PKP S.A. unieważniła przetarg na kompleksowy remont dworca Gdańsk Główny. Jedyna oferta, która wpłynęła w przetargu, znacząco przekroczyła zakładany budżet.

W przetargu na remont dworca ofertę złożyła jedynie firma Budimex, która za remont oczekiwała prawie 120 milionów złotych. Niestety jest to znacznie powyżej kwoty, jaką chciały przeznaczyć na ten cel Polskie Koleje Państwowe. Oferta Budimexu przekroczyła zakładany budżet o prawie 70%.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wszystkie prace miały zostać wykonane w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Kompleksowy remont zakładał między innymi całkowitą modernizację wnętrza obiektu, tak aby jak najbardziej przybliżyć go do pierwotnego wyglądu. Więcej o planowanym zakresie pisaliśmy tutaj.

Total
12
Shares
Zobacz również: