Pendolino pojedzie do Poznania? – Ministerstwo wyklucza

Fot.Kudak/CC BY-SA 4.0

Poseł Adam Szłapka złożył interpelację dotyczącą kursowania pendolino na trasie z Warszawy do Poznania. Ministerstwo jednak wyklucza na chwilę obecną możliwość kursowania pociągów w tym kierunku. Dlaczego?

Jak zaznaczono w odpowiedzi  Ministerstwa Infrastruktury na interpelację, główną przeszkodą w kursowaniu pendolino do Poznania jest umowa zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu (dalej jako „UoD”) pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych”. Zgodnie z nią zakupione składy mogą kursować wyłącznie na ściśle określonych trasach, na których obecnie kursuje pendolino. Obecnie trwa tzw. okres trwałości wspomnianego projektu, który skończy się dopiero 6 lipca 2025 roku. To oznacza, że do tego czasu PKP Intercity nie może tymi składami obsługiwać trasy z Warszawy do Poznania.

Po zakończeniu okresu trwałości projektu PKP Intercity teoretycznie może podjąć decyzję opartą na rachunku ekonomicznym w sprawie rozszerzenia siatki połączeń pociągów Pendolino. Szanse na to są jednak niewielkie.

– Na zmodernizowanej trasie Warszawa – Poznań maksymalna prędkość z jaką będą kursowały pociągi wynosi 160 km/h. Z tą prędkością mogą kursować składy wagonowe pociągów ekspresowych, które już teraz obsługują ww. trasę. Wprowadzenie składów ED250 Pendolino nie skróciłoby więc czasu przejazdu w relacji Warszawa – Poznań. Dodatkowo informuję, że pociągi Pendolino realizują połączenia komercyjne i nie są objęte, łączącą Ministra Infrastruktury i spółkę „PKP Intercity S.A.”, umową o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wykonywania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Planowane jest natomiast systematyczne zwiększanie liczby pociągów między Warszawą a Poznaniem, w ramach umowy, w najbliższych latach. Jednak szczegóły tych połączeń poznamy dopiero w toku prac nad przygotowaniem poszczególnych rocznych rozkładów jazdy – informuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Total
13
Shares
Zobacz również: