Transport kolejowy, miejski, autobusowy i lotniczy

Przestarzały park lokomotyw PKP Intercity. Kiedy znikną EP07?

Do niedawna najnowocześniejszymi lokomotywami w PKP Intercity było 10 sztuk husarzy serii EU44. Narodowy przewoźnik wprawdzie właśnie odbiera pierwsze nowe elektryczne Griffiny, lecz podstawę parku lokomotyw jeszcze długo będą stanowić lokomotywy EP07 i EP09. Dziś przyjrzymy się jakie lokomotywy znajdują się na stanie PKP Intercity i odpowiemy na pytanie kiedy park taborowy spółki odmłodnieje.

257 lokomotyw w eksploatacji

Dziś PKP Intercity eksploatuje w regularnym ruchu 257 lokomotyw, w tym 203 elektryczne i 54 spalinowe.  Zaledwie 20 z nich powstało w XXI wieku, a najmłodsze to spalinowe lokomotywy SU160 wyprodukowane w liczbie 10 sztuk w 2015 roku. Spółka jest obecnie w trakcie wprowadzania do eksploatacji pierwszych z 30 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin produkcji nowosądeckiego Newagu. Najstarszą eksploatowaną w spółce lokomotywą jest jedna EP05-23 z 1961 roku. Mimo, że jest najstarsza należy ona do najszybszych lokomotyw w spółce, bowiem rozwija prędkość 160 km/h. Niestety podstawę parku taborowego nadal stanowią najwolniejsze lokomotywy EU07 i EP07, rozwijające zaledwie 125 km/h. Jest ich aż 135. Szczegółowe zestawienie lokomotyw eksploatowanych przez PKP Intercity wraz z ich prędkościami maksymalnymi prezentujemy w poniższej tabeli.

Seria lokomotyw Liczba sztuk Prędkość maksymalna [km/h] Lata produkcji
EP05 1 160 1961
EU/EP07 135 125 1967-1991
EP08 8 140 1973-1975
EP09 46 160 1986-1997
EU07A 3 160 1988-1990 (mod. 2011, 2014)
EU44 10 230 (w codziennej eksploatacji 160) 2008
SM42 27 (w tym 10 zmodernizowanych) 90 1967-1978 (mod. 2014-2015)
SU4210 10 90 1969-1978 (mod. 2014-2015)
SU160 10 140 2015
754 7 100 1978-1979

Co piąta lokomotywa nie jest użytkowana

Oprócz 203 eksploatowanych lokomotyw elektrycznych i 54 spalinowych PKP Intercity posiada na stanie dość dużą liczbę jednostek wycofanych z eksploatacji. Jest to 67 lokomotyw serii EU07, EP07 i SM42, czyli blisko 21% ilostanu lokomotyw przewoźnika. Część z nich spółka chce jednak przywrócić do życia, dzięki planowanym modernizacjom. Łącznie planuje się remont 45 lokomotyw serii EU07 i EP07, a także 13 lokomotyw SM42. Część planowanych do remontu jednostek to pojazdy dziś eksploatowane, a część to pojazdy dziś nieeksploatowane.

EU/EP07 pojeżdżą jeszcze kilkanaście lat

PKP Intercity zdradziło swój wstępny plan wycofania z eksploatacji najstarszych posiadanych lokomotyw. Okazuje się, że pozostaną w służbie przewoźnika jeszcze przez co najmniej dekadę.

– Całkowite wycofanie lokomotyw elektrycznych EU/EP07 planowane jest w roku 2032. Ponadto w ramach realizowanej strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” planujemy modernizację 20 lokomotyw elektrycznych EU/EP07 do prędkości eksploatacyjnej 160 km/h.  Wycofanie z eksploatacji ostatniej lokomotywy EP08 planowane jest w 2035 r. Wycofanie z eksploatacji ostatniej lokomotywy SM42 planowane jest w 2033 r. – informuje w rozmowie z serwisem zbiorowy.info Piotr Mazur z zespołu prasowego PKP Intercity.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w młodszych, choć dość przestarzałych technicznie lokomotyw serii EP09. Początkowo planowano wycofać je do 2028 roku, lecz istnieje szansa, że uzyskają kolejne życie.

– Lokomotywy elektryczne serii EP09 stopniowo będą wycofywane z eksploatacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wycofanie z eksploatacji pierwszej sztuki planowane jest w roku 2023, ostatniej natomiast w 2028 roku. Docelowo Spółka planuje wykonywać naprawy główne wszystkich posiadanych lokomotyw tej serii (46 szt.), co pozwoli na ich dalszą eksploatację przez przewoźnika – tłumaczy Piotr Mazur.

Czym zastąpić wycofywany tabor?

Łącznie lokomotywy EU/EP08, EP08 oraz SM42 stanowią ponad 150 sztuk eksploatowanych pojazdów. Czym zastąpić tak dużą liczbę lokomotyw? Trwające dostawy 30 Griffinów EU160 nie będą w stanie rozwiązać problemu starzejącego się parku taborowego. PKP Intercity jednak uspokaja i zapowiada łącznie zakup nawet 108 lokomotyw elektrycznych i 10 spalinowych.

– W ramach obowiązującej strategii taborowej do modernizacji z podniesieniem prędkości eksploatacyjnej do 160 km/h zaplanowano 20 lokomotyw serii EU/EP07. W grudniu ub. roku przewoźnik ogłosił przetarg na zakup 10, z opcją 5 dodatkowych, lokomotyw wielosystemowych. Zakupy oraz modernizacje realizowane są zgodnie z obecnie obowiązującym, realizowanym w perspektywie do 2023 r., największym w historii programem inwestycyjnym pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na kwotę ok 7 miliardów zł. Docelowo PKP Intercity kupi 108 nowych lokomotyw elektrycznych. W ramach obecnie realizowanego programu inwestycyjnego PKP Intercity planuje zakup 10 lekkich lokomotyw manewrowych oraz obecnie realizuje modernizację 13 lokomotyw z przystosowaniem do prowadzenia pociągów pasażerskich – mówi Piotr Mazur.

Niestety, na razie pewne są dostawy 30 lokomotyw EU160 oraz zakup 10 lub 15 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych, który jest szczególnie istotny w kontekście rozwoju siatki połączeń do krajów, w których występuje inny niż w Polsce rodzaj zasilania (np. Niemiec czy Austrii).  Niestety na chwilę obecną nie znane żadne szczegóły zakupu kolejnych 63 lokomotyw.

Czy inwestycje będą wystarczające?

Zakup 108 nowych lokomotyw elektrycznych oraz modernizacja z podniesieniem do prędkości 160 km/h kolejnych 20 lokomotyw EU/EP07 w dalszym ciągu nie pozwoli zastąpić wszystkich 143 eksploatowanych dziś niezmodernizowanych lokomotyw EU/EP07 i EP08, które są nie tylko stare i przestarzałe technicznie, ale także zbyt wolne do obsługi coraz większej liczby linii kolejowych modernizowanych do prędkości co najmniej 160 km/h.

Może się jednak okazać, że zakres planowanych inwestycji będzie wystarczający, gdyż po ukończeniu modernizacji kolejnych linii kolejowych i podniesieniu prędkości kursowania pociągów liczba obiegów lokomotyw powinna ulec zmniejszeniu. Trzeba mieć również na uwadze zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych i modernizację kolejnych 14, które częściowo zastąpią klasyczne składy wagonowe.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More