Przestarzały park lokomotyw PKP Intercity. Kiedy znikną EP07?

Lokomotywy SU4210 prowadzą pociąg TLK Bory Tucholskie/Fot. Kacper Rompca

Do niedawna najnowocześniejszymi lokomotywami w PKP Intercity było 10 sztuk husarzy serii EU44. Narodowy przewoźnik wprawdzie właśnie odbiera pierwsze nowe elektryczne Griffiny, lecz podstawę parku lokomotyw jeszcze długo będą stanowić lokomotywy EP07 i EP09. Dziś przyjrzymy się jakie lokomotywy znajdują się na stanie PKP Intercity i odpowiemy na pytanie kiedy park taborowy spółki odmłodnieje.

257 lokomotyw w eksploatacji

Dziś PKP Intercity eksploatuje w regularnym ruchu 257 lokomotyw, w tym 203 elektryczne i 54 spalinowe.  Zaledwie 20 z nich powstało w XXI wieku, a najmłodsze to spalinowe lokomotywy SU160 wyprodukowane w liczbie 10 sztuk w 2015 roku. Spółka jest obecnie w trakcie wprowadzania do eksploatacji pierwszych z 30 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin produkcji nowosądeckiego Newagu. Najstarszą eksploatowaną w spółce lokomotywą jest jedna EP05-23 z 1961 roku. Mimo, że jest najstarsza należy ona do najszybszych lokomotyw w spółce, bowiem rozwija prędkość 160 km/h. Niestety podstawę parku taborowego nadal stanowią najwolniejsze lokomotywy EU07 i EP07, rozwijające zaledwie 125 km/h. Jest ich aż 135. Szczegółowe zestawienie lokomotyw eksploatowanych przez PKP Intercity wraz z ich prędkościami maksymalnymi prezentujemy w poniższej tabeli.

Seria lokomotyw Liczba sztuk Prędkość maksymalna [km/h] Lata produkcji
EP05 1 160 1961
EU/EP07 135 125 1967-1991
EP08 8 140 1973-1975
EP09 46 160 1986-1997
EU07A 3 160 1988-1990 (mod. 2011, 2014)
EU44 10 230 (w codziennej eksploatacji 160) 2008
SM42 27 (w tym 10 zmodernizowanych) 90 1967-1978 (mod. 2014-2015)
SU4210 10 90 1969-1978 (mod. 2014-2015)
SU160 10 140 2015
754 7 100 1978-1979

Co piąta lokomotywa nie jest użytkowana

Oprócz 203 eksploatowanych lokomotyw elektrycznych i 54 spalinowych PKP Intercity posiada na stanie dość dużą liczbę jednostek wycofanych z eksploatacji. Jest to 67 lokomotyw serii EU07, EP07 i SM42, czyli blisko 21% ilostanu lokomotyw przewoźnika. Część z nich spółka chce jednak przywrócić do życia, dzięki planowanym modernizacjom. Łącznie planuje się remont 45 lokomotyw serii EU07 i EP07, a także 13 lokomotyw SM42. Część planowanych do remontu jednostek to pojazdy dziś eksploatowane, a część to pojazdy dziś nieeksploatowane.

EU/EP07 pojeżdżą jeszcze kilkanaście lat

PKP Intercity zdradziło swój wstępny plan wycofania z eksploatacji najstarszych posiadanych lokomotyw. Okazuje się, że pozostaną w służbie przewoźnika jeszcze przez co najmniej dekadę.

– Całkowite wycofanie lokomotyw elektrycznych EU/EP07 planowane jest w roku 2032. Ponadto w ramach realizowanej strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” planujemy modernizację 20 lokomotyw elektrycznych EU/EP07 do prędkości eksploatacyjnej 160 km/h.  Wycofanie z eksploatacji ostatniej lokomotywy EP08 planowane jest w 2035 r. Wycofanie z eksploatacji ostatniej lokomotywy SM42 planowane jest w 2033 r. – informuje w rozmowie z serwisem zbiorowy.info Piotr Mazur z zespołu prasowego PKP Intercity.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w młodszych, choć dość przestarzałych technicznie lokomotyw serii EP09. Początkowo planowano wycofać je do 2028 roku, lecz istnieje szansa, że uzyskają kolejne życie.

– Lokomotywy elektryczne serii EP09 stopniowo będą wycofywane z eksploatacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wycofanie z eksploatacji pierwszej sztuki planowane jest w roku 2023, ostatniej natomiast w 2028 roku. Docelowo Spółka planuje wykonywać naprawy główne wszystkich posiadanych lokomotyw tej serii (46 szt.), co pozwoli na ich dalszą eksploatację przez przewoźnika – tłumaczy Piotr Mazur.

Czym zastąpić wycofywany tabor?

Łącznie lokomotywy EU/EP08, EP08 oraz SM42 stanowią ponad 150 sztuk eksploatowanych pojazdów. Czym zastąpić tak dużą liczbę lokomotyw? Trwające dostawy 30 Griffinów EU160 nie będą w stanie rozwiązać problemu starzejącego się parku taborowego. PKP Intercity jednak uspokaja i zapowiada łącznie zakup nawet 108 lokomotyw elektrycznych i 10 spalinowych.

– W ramach obowiązującej strategii taborowej do modernizacji z podniesieniem prędkości eksploatacyjnej do 160 km/h zaplanowano 20 lokomotyw serii EU/EP07. W grudniu ub. roku przewoźnik ogłosił przetarg na zakup 10, z opcją 5 dodatkowych, lokomotyw wielosystemowych. Zakupy oraz modernizacje realizowane są zgodnie z obecnie obowiązującym, realizowanym w perspektywie do 2023 r., największym w historii programem inwestycyjnym pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na kwotę ok 7 miliardów zł. Docelowo PKP Intercity kupi 108 nowych lokomotyw elektrycznych. W ramach obecnie realizowanego programu inwestycyjnego PKP Intercity planuje zakup 10 lekkich lokomotyw manewrowych oraz obecnie realizuje modernizację 13 lokomotyw z przystosowaniem do prowadzenia pociągów pasażerskich – mówi Piotr Mazur.

Niestety, na razie pewne są dostawy 30 lokomotyw EU160 oraz zakup 10 lub 15 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych, który jest szczególnie istotny w kontekście rozwoju siatki połączeń do krajów, w których występuje inny niż w Polsce rodzaj zasilania (np. Niemiec czy Austrii).  Niestety na chwilę obecną nie znane żadne szczegóły zakupu kolejnych 63 lokomotyw.

Czy inwestycje będą wystarczające?

Zakup 108 nowych lokomotyw elektrycznych oraz modernizacja z podniesieniem do prędkości 160 km/h kolejnych 20 lokomotyw EU/EP07 w dalszym ciągu nie pozwoli zastąpić wszystkich 143 eksploatowanych dziś niezmodernizowanych lokomotyw EU/EP07 i EP08, które są nie tylko stare i przestarzałe technicznie, ale także zbyt wolne do obsługi coraz większej liczby linii kolejowych modernizowanych do prędkości co najmniej 160 km/h.

Może się jednak okazać, że zakres planowanych inwestycji będzie wystarczający, gdyż po ukończeniu modernizacji kolejnych linii kolejowych i podniesieniu prędkości kursowania pociągów liczba obiegów lokomotyw powinna ulec zmniejszeniu. Trzeba mieć również na uwadze zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych i modernizację kolejnych 14, które częściowo zastąpią klasyczne składy wagonowe.

Total
24
Shares
Zobacz również: