KategorieAnalizyTransport kolejowy

Kolej na trasie Ostrawa – Praga. Oferta na zliberalizowanym rynku

W 2009 roku w Czechach dokonano liberalizacji dostępu do infrastruktury kolejowej na trasie Ostrawa – Praga. Oznacza to, że w przypadku korzystania z tej trasy wprowadzono równe warunki dostępu dla wszystkich przewoźników. Od grudnia 2011 roku zaprzestano dotowania na tej trasie połączeń państwowego przewoźnika – České dráhy. Dzięki wprowadzeniu nowych zasad na trasie przewozy szybko zaczęły prowadzić nowe podmioty. We wrześniu 2011 roku przewozy rozpoczął RegioJet, a w grudniu 2012 roku Leo Express. Jak kształtuje się obecnie oferta na trasie, gdzie konkuruje ze sobą kilku przewoźników? Czytaj dalej

KategorieAnalizyTransport kolejowy

Pendolino w Polsce i Czechach – gdzie jest prawdziwy standard premium?

Słynne elektryczne zespoły trakcyjne ED250 Pendolino, choć wprowadzone do ruchu w Polskie niemal 5 lat temu, wciąż budzą duże emocje. Część pasażerów chwali je, inni zaś mocno krytykują. Pojazdy francuskiego Alstomu nie są jednak jedynymi i pierwszymi w Europie Środkowej. Składy pendolino jeżdżą od 2005 roku w Czechach. Czy po 12 latach eksploatacji sprawdziły się u naszych południowych sąsiadów? Jaki oferują standard w porównaniu do polskiego pendolino? Czytaj dalej