KategorieBaza wiedzyTransport miejski

Po co transportowi miejskiemu uprzywilejowanie?

Miejskiemu transportowi autobusowemu trudno na co dzień konkurować z transportem indywidualnym. Głównym powodem jest niska prędkość handlowa, która zazwyczaj nie przekracza 15 km/h, a na którą znaczący wpływ mają średnia prędkość pojazdów na drogach oraz czas zatrzymań na przystankach. Jak to zmienić i dlaczego miasta starają się uprzywilejowywać transport miejski? Czytaj dalej

KategorieBaza wiedzyTransport kolejowy

City Elephant, czyli koncepcja piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

W ostatnich latach w Polsce przybiera na sile proces wymiany elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Wysłużone jednostki serii EN57 zastępują pojazdy z rodziny Elf, Impuls oraz Flirt. W przeciwieństwie do Polski nasi południowi sąsiedzi położyli większy nacisk na pojemność nowych EZT. W tym artykule chcemy Państwu przybliżyć nieznane na polskiej kolei piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne, które z powodzeniem eksploatowane są m.in. na terenie Czech. Czytaj dalej

KategorieBaza wiedzyTransport kolejowy

Tak wygląda podróż wagonem sypialnym w Polsce

Mimo, że z roku na rok liczba uruchamianych wagonów sypialnych w polskich nocnych pociągach spada, to oferta w dalszym ciągu budzi zainteresowanie podróżnych, szczególnie w okresach ferii i wakacji, kiedy ludzie chętnie przemieszczają się z południa kraju nad morze lub z północy w rejony górskie. Ponieważ zasady podróży w wagonie sypialnym znacząco różnią się od tych znanych z wagonów z miejscami do siedzenia, postaramy się przybliżyć wszystkim zainteresowanym, jak przebiega podróż w wagonie sypialnym od zakupu biletu do momentu opuszczenia pokładu pociągu. Czytaj dalej

KategorieBaza wiedzyTransport kolejowy

Transport regionalny w Niemczech: jeden bilet, wielu przewoźników

W ostatnim czasie temat integracji taryfowej transportu zbiorowego w naszym kraju bardzo zyskał na znaczeniu. Od dłuższego czasu przewoźnicy kolejowi pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury dążą do zaoferowania pasażerowi jednego biletu na całą podróż koleją. Równocześnie do większych zmian strukturalnych dochodzi na terenie konurbacji górnośląskiej, gdzie dotychczasowi organizatorzy przewozów zostaną zastąpieni przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Warto w tym zakresie dostrzec, jaką koncepcję integracji taryfowej przewoźników regionalnych przyjęto w Niemczech. Czytaj dalej

KategorieBaza wiedzyTransport kolejowy

Wagony sypialne eksploatowane w PKP IC

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widoczna jest malejąca rola wagonów sypialnych w przewozach podróżnych na polskiej kolei. Mimo wyraźnie malejącego wykorzystania wagonów tego typu, w dalszym ciągu można spotkać w ruchu wagony o różnym standardzie wykończenia wnętrza. Jakie typy wagonów eksploatowane są przez narodowego przewoźnika oraz jakiego standardu może oczekiwać podróżny wybierający się w podróż wagonem sypialnym? Czytaj dalej